Cover Title Authors Rating Hits
no-img_eng.png Title: Xác định giá trị năng lượng trao đổi có hiệu chỉnh nitơ (MEN), tỉ lệ tiêu hóa hồi tràng các chất dinh dưỡng của một số loại thức ăn và ứng dụng trong thiết lập khẩu phần nuôi gà thịt Authors:
Hồ Lê Quỳnh Châu
Rating: 0 Hits: 195
no-img_eng.png Title: Xác định tổ hợp lai giữa đực Landrace, Yorkshire, Pietrain với nái móng cái, tuổi cai sữa và khẩu phần ăn thích hợp để sản xuất lợn sữa trong nông hộ tại Thái bình Authors:
Hồ Lê Quỳnh Châu
Rating: 0 Hits: 200
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu đề xuất sử dụng bền vững một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương Authors:
Hồ Lê Quỳnh Châu
Rating: 0 Hits: 203
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sự phát sinh gây hại và biện pháp quản lý tổng hợp rầy nâu nhỏ Laodelphax striatellus (Fallén) hại lúa tại Hưng Yên Authors:
Hồ Lê Quỳnh Châu
Rating: 0 Hits: 206
no-img_eng.png Title: Thu nhận Phlorotannin từ rong mơ (Sargassum) tại Nha Trang - Khánh Hòa và thử nghiệm sử dụng Phlorotannin làm thực phẩm chức năng chống oxy hóa Authors:
Hồ Lê Quỳnh Châu
Rating: 0 Hits: 209
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp. Áp dụng thí điểm cho một số tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng Authors:
Hồ Lê Quỳnh Châu
Rating: 0 Hits: 213
no-img_eng.png Title: Đặc điểm sinh vật học, sinh thái học và khả năng phòng chống sâu ăn lá hồng ngọt Hypocala subsatura Guenee (Lepidoptera: Noctuidae) tại Hòa Bình, Việt Nam Authors:
Hồ Lê Quỳnh Châu
Rating: 0 Hits: 214
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu quản lý dinh dưỡng theo vùng đặc thù (SSNM) trên cây mía đường (saccharum officinarum L.) tại vùng Đằng bằng Sông cửu long Authors:
Hồ Lê Quỳnh Châu
Rating: 0 Hits: 216
no-img_eng.png Title: Xây dựng các cơ sở khoa học và thực tiễn để giám sát lượng CO2 hấp thụ của rừng lá rộng thường xanh ở tây nguyên Authors:
Hồ Lê Quỳnh Châu
Rating: 0 Hits: 216
no-img_eng.png Title: Đặc điểm sinh vật học, sinh thái học và biện pháp phòng chống sâu cuốn lá vừng Antigastra catalaunalis (Duponchel) (Lepidopera: Pyralidae) tại Lộc Hà, Hà Tĩnh Authors:
Hồ Lê Quỳnh Châu
Rating: 0 Hits: 218
Please past text to modal