Cover Title Authors Rating Hits
no-img_eng.png Title: Các thành tạo trầm tích tầng mặt và mối liên quan với địa hoá môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Binh Authors: Đặng Thị Vịnh Rating: 0 Hits: 628
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu các giải pháp công nghệ và quản lý nhằm phát triển bền vững các mỏ khai thác đá vật liệu xây dựng ở Việt Nam Authors: Hoàng Cao Phương Rating: 0 Hits: 507
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao độ chính xác của bình đồ ảnh tỷ lệ lớn từ ảnh vệ tinh độ phân giải cao Authors: Đỗ Thị Hoài Rating: 0 Hits: 596
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu các giải pháp quản lý - kỹ thuật tổng thể nhằm phục vụ công tác cải tạo và phục hồi môi trường cho các mỏ khai thác than lộ thiên vùng Hòn Gai - Cẩm Phả Authors: Đặng Thị Hải Yến Rating: 0 Hits: 508
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ mới trên cơ sở biến tính than hoạt tính và ứng dụng xử lý thủy ngân trong môi trường nước, không khí Authors: Nguyễn Thị Thanh Hải Rating: 0 Hits: 486
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu cơ sở dữ liệu địa chính và bài toán cập nhật biến động đất đai ở Việt Nam Authors: Đinh Hải Nam Rating: 0 Hits: 569
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu công nghệ khai thác các mỏ quặng sắt lộ thiên dưới mức thoát nước tự chảy trong điều kiện địa chất và địa chất thuỷ văn phức tạp ở Việt Nam Authors: Lưu Văn Thực Rating: 0 Hits: 517
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu hiện tượng chuyển pha trong vùng hoạt lò phản ứng Authors: Hoàng Minh Giang Rating: 0 Hits: 545
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu phân loại các kiểu mỏ và đánh giá tiềm năng khoáng sản đồng đới Phan Si Pan Authors: Phan Viết Sơn Rating: 0 Hits: 543
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu quá trình tạo bùn hạt trong hệ thống UASB nhằm xử lý nước thải sơ chế mủ cao su Authors: Nguyễn Thị Thanh Hiền Rating: 0 Hits: 658
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu quy trình phân lập, nhân giống dạng dịch thể để nuôi trồng nấm Đầu khỉ (Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers.) và tách chiết một số polysaccharide có hoạt tính sinh học Authors: Cồ Thị Thùy Vân Rating: 0 Hits: 596
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu tạo chế phẩm vi sinh vật xử lý nước thải chế biến tinh bột sắn Authors: Vũ Thúy Nga Rating: 0 Hits: 605
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu tạo một số chế phẩm chức năng chứa tinh dầu nghệ vàng Authors: Nguyễn Thị Mai Hương Rating: 0 Hits: 622
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu thu nhận Coenzyme Q10 từ chủng Agrobacterium tumefaciens tái tổ hợp Authors: Nguyễn Việt Phương Rating: 0 Hits: 598
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu tính chất cơ học của trầm tích Đệ Tứ phân bố ở khu vực Hà Nội dưới tác dụng của tải trọng động Authors: Nguyễn Văn Phong Rating: 0 Hits: 424
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu tính đối kháng của Aspergillus flavus không sinh độc tố để phòng chống aflatoxin trên ngô và lạc Authors: Lê Thiên Minh Rating: 0 Hits: 408
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học tích hợp tư liệu địa tin học đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) phục vụ quy hoạch khai thác khoáng sản (ví dụ cho bể than Quảng Ninh) Authors: Lê Thị Hằng Rating: 0 Hits: 411
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu xâm nhập mặn nước dưới đất trầm tích Đệ tứ vùng Nam Định Authors: Hoàng Văn Hoan Rating: 0 Hits: 442
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến một số lĩnh vực kinh tế - xã hội cho thành phố Đà Nẵng Authors: Trần Duy Hiền Rating: 0 Hits: 436
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu xử lí bùn thải ao nuôi tôm thâm canh thành phân hữu cơ tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau Authors: Nguyễn Văn Mạnh Rating: 0 Hits: 641
Please past text to modal