Cover Title Authors Rating Hits
no-img_eng.png Title: Danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành Khoa học môi trường Authors: Phân hiệu ĐH Lâm nghiệp Rating: 0 Hits: 294
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu thử nghiệm sử dụng phương pháp hóa lý và hóa học để xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Đồng Ngo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Authors: Trần Thị Ngọc Hải Rating: 0 Hits: 473
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu thử nghiệm một số phương pháp hóa lý và đề xuất mô hình xử lý nước thải tại Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Authors: Lê Thị Giang Rating: 0 Hits: 485
no-img_eng.png Title: Đánh giá chất lượng và thiết kế hệ thống xử lý nước thải của làng nghề sản xuất miến dong Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội Authors: Đào Thị Hương Rating: 0 Hits: 512
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu thực trạng và thiết kế mô hình xử lý nước cấp sinh hoạt tại thôn Lũng Vị, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội Authors: Đào Thị Hà Rating: 0 Hits: 558
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân vùng chất lượng nước sông Đáy đoạn chảy qua địa phận huyện Hoài Đức - thành phố Hà Nội Authors: Nguyễn Xuân Cảnh Rating: 0 Hits: 583
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi lợn đến môi trường nước tại xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – thành phố Hà Nội Authors: Đặng Duy Tùng Rating: 0 Hits: 584
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn (giai đoạn 2017 – 2031) tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Authors: Nhâm Sỹ Nam Rating: 0 Hits: 606
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu sự phát thải formaldehyde ra môi trường không khí của một số nguồn gây ô nhiễm điển hình Authors: Đặng Thị Hà Rating: 0 Hits: 611
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu thực trạng và thiết kế hệ thống thu gom, xử lý nước thải sản xuất tại làng nghề miến dong xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội Authors: Nguyễn Hưng Phi Rating: 0 Hits: 625
Please past text to modal