Thư Viện: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY CHÙM NGÂY (Moringa oleifera Lam.) LÀM RAU THEO HƯỚNG HỮU CƠ
 
Title:      NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY CHÙM NGÂY (Moringa oleifera Lam.) LÀM RAU THEO HƯỚNG HỮU CƠ
Categories:      Luận Án Tiến Sĩ
BookID:      646
Authors:      Mai Hải Châu
ISBN-10(13):      0
Publisher:      ĐH Nông Lâm TP.HCM
Publication date:      2016
Number of pages:      0
Language:      Tiếng Việt
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.png
Please past text to modal