Thư Viện: Nghiên cứu phòng trừ bệnh đạo ôn (Pyricularia grisea) hại lúa bằng vi sinh vật đối kháng Streptomyces và Bacillus bản địa ở Đồng bằng sông Cửu Long
 
Title:      Nghiên cứu phòng trừ bệnh đạo ôn (Pyricularia grisea) hại lúa bằng vi sinh vật đối kháng Streptomyces và Bacillus bản địa ở Đồng bằng sông Cửu Long
Categories:      Luận Án Tiến Sĩ
BookID:      661
Authors:      Nguyễn Thị Phong Lan
ISBN-10(13):      0
Publisher:      Viện KHNN Việt Nam
Number of pages:      0
Language:      Tiếng Việt
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.png
Please past text to modal