Thư Viện: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu suất sử dụng phân đạm dạng viên nén cho ngô trên đất phù sa sông Mã tại Thanh Hoá
 
Title:      Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu suất sử dụng phân đạm dạng viên nén cho ngô trên đất phù sa sông Mã tại Thanh Hoá
Categories:      Luận Án Tiến Sĩ
BookID:      664
Authors:      Trần Đức Thiện
ISBN-10(13):      0
Publisher:      Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Number of pages:      0
Language:      Tiếng Việt
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.png
Please past text to modal