Thư Viện: Nghiên cứu hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
 
Title:      Nghiên cứu hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Categories:      Luận Án Tiến Sĩ
BookID:      668
Authors:      Khamthieng PhomSavath
ISBN-10(13):      0
Publisher:      Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Number of pages:      0
Language:      Tiếng Việt
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.png
Please past text to modal