Thư Viện: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng của công nghệ tạo vật liệu compozit từ vỏ cây và polyethylene
 
Title:      Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng của công nghệ tạo vật liệu compozit từ vỏ cây và polyethylene
Categories:      Luận Án Tiến Sĩ
BookID:      820
Authors:      Triệu Văn Hải
ISBN-10(13):      0
Publisher:      Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam
Number of pages:      0
Language:      Tiếng Việt
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.png
Please past text to modal