Nhằm đáp ứng nhu cầu của người học, giảng viên và CBVC- LĐ trong nhà trường có điều kiện tham khảo, tìm kiếm tài liệu và tự học tại Thư viện.

        Được sự quan  tâm của Lãnh đạo nhà trường, vừa qua Thư viện đã được đầu tư cải tạo, sửa sang và đưa vào sử dụng phòng đọc có máy lạnh: bao gồm hệ thống máy tính để bàn kết nối internet và gần 100 chỗ ngồi (bàn ghế mới). 

       Nay thư viện thông báo kể từ ngày 13/8/2018 sẽ mở cửa phục vụ phòng đọc cụ thể như sau:

  1. Thời gian mở cửa: Theo lịch mở cửa thư viện (cả 3 ca: sáng, chiều, tối trong tuần trừ chủ nhật và tối thứ 7).
  2. Quy định: Thực hiện theo nội quy của thư viện, nội quy phòng đọc.