STT TÀI LIỆU TÁC GIẢ NĂM XB NHÀ XB SL
1 Listening 3 Phạm Công Ngọc M.A; Hồ Xuân Hồng, M.A 2020 ĐHLN 10
2 Kế toán Hành chính sự nghiệp ThS. Bùi Thị Sen, ThS. Nguyễn Thị Bích Diệp 2020 ĐHLN 10
3 Bài giảng Giáo dục truyền thông môi trường ThS.Nguyễn Thị Bích Hảo(CB);  ThS.Thái Thị Thúy An 2020 ĐHLN 5
4 Cơ sở kiến trúc ThS.Nguyễn Văn Hiệu; TS.Nguyễn Thị Hương Giang 2020 ĐHLN 5
5 Bài giảng Thiết kế nhà bê tông cốt thép ThS.Vũ Minh Ngọc; ThS.Phạm Văn Thuyết; ThS.Phạm Quang Đạt 2020 ĐHLN 5
6 Bài giảng Kiến trúc công trình ThS.Cao Đức Thịnh 2020 ĐHLN 5
7 Thực hành Công nghệ vi sinh ThS.Nguyễn Thị Thu Hằng 2020 ĐHLN 10
8 Bài giảng Nguyên lý máy ThS.Nguyễn Đăng Ninh; ThS.Nguyễn Thị Lục; KS.Trần Văn Ngọc 2020 ĐHLN 5
9 Bài giảng Quản lý tài chính công TS.Đào Lan Phương; ThS.Dương Thị Thanh Tân; ThS.Đào Thị Hồng 2020 ĐHLN 10
10 Lôgíc học TS.Nguyễn Văn Thắng; ThS.Trần Thị Phương Nga 2020 ĐHLN 5
11 Bài giảng Thống kê trong lâm nghiệp TS.Cao Thị Thu Hiền 2020 ĐHLN 10
12 Bài giảng Tôn giáo học đại cương TS.Nguyễn Văn Khương; ThS.Nguyễn Thị Thu Hiền; ThS.Đỗ Khắc Phái 2020 ĐHLN 5
13 Thực hành hóa sinh trao đổi chất TS.Nguyễn Như Ngọc 2020 ĐHLN 10
Tổng 95