CSDL Proquest Central (Tiếng Anh)
Proquest Central là bộ cơ sở dữ liệu lớn bao gồm 25 cơ sở dữ liệu đa ngành, xử lý trên 19.000 tạp chí, trong đó hơn 13.000 tạp chí toàn văn. Dữ liệu của Proquest Central bao quát trên 160 lĩnh vực chủ đề khác nhau. Ngoài ra, Proquest Central còn cung cấp toàn văn của 56.000 luận văn trong nhiều lĩnh vực.
Nếu bạn đang ở tại trường ĐH Lâm nghiệp CS2, máy tính của bạn nằm trong mạng của trường chỉ cần vào http://lhtv.vista.vn/ và click vào link Proquest Central.

Địa chỉ truy cập: http://search.proquest.com/login
- Username: 0WRHGT2F9F - Password: proquest
- Username: 466NFCGT7D - Password: welcome

Tạp chí lâm nghiệp và rừng sinh thái
Forests có chỉ số xuất bản ISSN 1999-4907 là tạp chí khoa học quốc tế liên ngành về lâm nghiệp và sinh thái rừng. Mục đích của tạp chí xuất bản các kết quả đánh giá, các báo cáo nghiên cứu thường xuyên, thông tin cộng đồng và các bản ghi chú ngắn gọn và không giới hạn độ dài của bài báo. Đảm bảo cho các nhà khoa học xuất bản kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm của họ thật chi tiết, đầy đủ ở mức độ tối đa.

Địa chỉ truy cập: http://www.mdpi.com/journal/forests
(Tài khoản đăng nhập vui lòng liên hệ thư viện)

CSDL Báo cáo kết quả nghiên cứu
Là CSDL thư mục lớn nhất Việt Nam vể các báo cáo tổng hợp của các đề tài nghiên cứu KH&CN đăng ký và giao nộp tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. CSDL có trên 10.000 mô tả thư mục và tóm tắt; được cập nhật khoảng 600 báo cáo/năm. Sử dụng cơ sở dữ liệu này, bạn đọc có thể biết các thông tin chi tiết về chủ nhiệm và các cán bộ tham gia đề tài nghiên cứu, cơ quan chủ trì và tóm tắt các kết quả chủ yếu của đề tài.

Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn
(Chỉ truy cập bằng mạng internet tại thư viện để có quyền tải tài liệu)

CSDL Tài liệu KH&CN Việt Nam
Là cơ sở dữ liệu toàn văn lớn nhất Việt Nam về tài liệu đăng tải trên các tạp chí KH&CN Việt Nam, trên các kỷ yếu hội nghị, hội thảo KH&CN. CSDL được Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987. Đến cuối năm 2009, STD có trên 130.000 biểu ghi, trong đó hơn 60.000 biểu ghi có đính kèm tài liệu gốc định dạng tệp PDF. Trung bình mỗi năm, STD được cập nhật thêm khoảng 12.000 tài liệu mới

Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn
(truy cập bằng mạng internet trong trường để tìm và tải tư liệu)

CSDL Cổng thông tin EUROFOREST
Là một dịch vụ miễn phí và phi thương mại cho người sử dụng thông tin lâm nghệp. Đáp ứng nhu cầu tiếp cận các thông tin về rừng, ngành lâm nghiệp châu Âu được lựa chọn từ các tổ chức, mạng lưới cung cấp thông tin, CSDL và các báo cáo.

Địa chỉ truy cập: http://forestportal.efi.int/

Tạp chí AGORA - CSDL Nông nghiệp
AGORA cung cấp truy cập trên 3000 tạp chí từ các nhà xuất bản khoa học hàng đầu trong các lĩnh vực về thực phẩm, nông nghiệp, khoa học môi trường và các khoa học xã hội liên quan. Hỗ trợ phi lợi nhuận cho sinh viên và các nhà nghiên cứu tại các quốc gia đang phát triển.

Địa chỉ truy cập: http://www.aginternetwork.org/

Từ điển hình ảnh online
Với The Visual Dictionary bạn được cung cấp 6 chủ đề: cây cối, động vật, cơ thể người, âm nhạc, phương tiện di chuyển và trang phục. Được dịch thành 3 ngôn ngữ: Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Đây là một bộ từ điển online trực quan bằng hình ảnh. Với nhiều khuôn dạng tìm kiếm (Seek Image, Search Word, Lexicon, List of Topic, Alphabet), cùng với cách trình bày khoa học và chi tiết, Visual Dictionary thật sự là một công cụ hữu ích để bạn học từ vựng một cách có hệ thống, giúp nâng cao hiệu quả cho việc ghi nhớ và sử dụng.

Địa chỉ truy cập: http://www.infovisual.info/01/002_en.html

HINARI
Tìm kiếm và truy cập CSDL toàn văn về Sức khỏe. CSDL này hình thành bởi sự nỗ lực của WHO và 6 Nhà xuất bản lớn: Blackwell, Elsevier Science, the Harcourt Worldwide STM Group, Wolters Kluwer International Health & Science, Springer Verlag and John Wiley http://www.who.int/hinari/en/

ArXiv e-Prints
CSDL miễn phí về ngành Tin học, Toán học, Tuyến tính, Vật lý, Sinh học.

http://www.arxiv.org/

Athena
CSDL số lượng lớn về Văn học, Khoa học tự nhiên& Nghệ thuật và các liên kết đến các trang web khác trong lĩnh vực.

http://un2sg4.unige.ch/athena/html/athome.html

Baen Free Library
CSDL sách miễn phí về khoa học viễn tưởng được hỗ trợ đọc với nhiều định dạng khác nhau. Xem trực tuyến hoặc tải về.

http://www.baen.com/library/

Bibliomania
CSDL hơn 2000 tác phẩm cổ điển ở nhiều thể loại: Tiểu thuyết, Truyện ngắn, Kịch, Thơ, ... và một số tác phẩm đương đại.

http://www.bibliomania.com/

Directory of Open Access Journal
Cung cấp các báo tạp chí chuyên ngành miễn phí. Hiện đã có 62.692 bài báo có mặt tại CSDL điện tử này. Với các chủ đề sau: Agriculture and Food Sciences Arts and Architecture Biology and Life Sciences Business and Economics Chemistry Earth and Environmental Sciences,...

http://www.doaj.org

Electronic Library of Mathematics
Thư viện các tạp chí toán học trực tuyến, tuyển tập các bài báo, tài liệu chuyên môn và các nguồn tài liệu khác về lĩnh vực toán học. Xem trực tuyến hoặc tải về.

http://www.emis.de/elibm/

Literature Post
CSDL các tác phẩm, kịch, thơ cổ điển... của hơn 70 tác giả với hơn 800 tác phẩm. Có thể xem trực tuyến hoặc chép về. http://literaturepost.com/

National Institute of Standards and Techonology (NIST)

Cổng thông tin truy cập vào CSDL khoa học kỹ thuật trên nhiều lĩnh vực khác nhau. http://srdata.nist.gov/gateway/

PLoS (Public Library of Science)

CSDL tạp chí miễn phí về Khoa học tự nhiên và Y học. http://www.plos.org/

Project Gutenberg
miễn phí với hơn 13.000 sách điện tử đọc trực tuyến hoặc tải về. http://www.gutenberg.net/

Tổ chức Ngân hàng Thế giới
Cung cấp miễn phí nhiều tài liệu, tạp chí về các lĩnh vực: Kinh tế, giáo dục, nông nghiệp... các thông tin về đời sống, xã hội trên toàn thế giới. Các báo cáo chi tiết hàng năm. Tìm kiếm tài liệu theo chủ đề, từ khóa, lĩnh vực, theo khu vực, quốc gia. Tài liệu được trình bày theo dạng toàn văn hoặc tóm tắt. http://econ.worldbank.org/

SciELO (Scientific Electronic Library Online)
Truy cập miễn phí đến bộ sưu tập các thông tin, tư liệu trong nhiều tạp chí. http://scielo.br/