Cover Title Authors Rating Hits
no-img_eng.png Title: Cơ sở khoa học về môi trường nước và thủy sinh vật để quản lý nguồn lợi thủy sản vùng ven biển Sóc Trăng- Bạc Liêu Authors: Mai Viết Văn Rating: 0 Hits: 570
no-img_eng.png Title: Cơ sở lí luận và thực tiễn của tự đánh giá trong quản lý chất lượng ở trường trung học phổ thông Authors: Phạm Anh Tuấn Rating: 0 Hits: 706
no-img_eng.png Title: KHẢ NĂNG SINH SẢN, SINH TRƯỞNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHỌN LỌC ĐỐI VỚI LỢN DUROC, LANDRACE VÀ YORKSHIRE Authors: Đoàn Phương Thúy Rating: 0 Hits: 806
no-img_eng.png Title: Nghề chạm khắc đá ở An Hoạch ( huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hóa) thời trung đại Authors: Lê Thị Thảo Rating: 0 Hits: 550
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu biến dị, khả năng di truyền về sinh trưởng và một số tính chất gỗ của Bạch đàn pelita tại Bàu Bàng (Bình Dương) và Pleiku (Gia Lai) Authors: Trần Hữu Biển Rating: 0 Hits: 665
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ mới trên cơ sở biến tính than hoạt tính và ứng dụng xử lý thủy ngân trong môi trường nước, không khí. Authors: Nguyễn Thị Thanh Hải Rating: 0 Hits: 568
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu chuyển gen mã hóa protein bề mặt của virus H5N1 vào cây đậu tương phục vụ sản xuất vaccine thực vật Authors: Nguyễn Thu Hiền Rating: 0 Hits: 470
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ nuôi, bảo tồn và phát triển nguồn lợi hai loài ngao (Meretrix meretrix Linnaeus, 1758 và Meretrix lyrata Sowerby, 1851) tại vùng ven biển tỉnh Nam Định. Authors: Nguyễn Xuân Thành Rating: 0 Hits: 421
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu cơ sở khoa học sản xuất chế phẩm vi sinh vật đa chủng để gieo ươm và trồng thông nhựa (Pinus merkusii Jungh. Et de Vriese) trên đất thoái hoá ở Miền Bắc Việt Nam Authors: Nguyễn Thị Thúy Nga Rating: 0 Hits: 436
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu suất sử dụng phân đạm dạng viên nén cho ngô trên đất phù sa sông Mã tại Thanh Hoá Authors: Trần Đức Thiện Rating: 0 Hits: 661
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững Authors: Bùi Đức Quang Rating: 0 Hits: 628
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Authors: Khamthieng PhomSavath Rating: 0 Hits: 677
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu hiện trạng và một số đặc điểm sinh học tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii De Man, 1879) nuôi trong môi trường nước lợ Authors: Huỳnh Kim Hương Rating: 0 Hits: 547
no-img_eng.png Title: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY CHÙM NGÂY (Moringa oleifera Lam.) LÀM RAU THEO HƯỚNG HỮU CƠ Authors: Mai Hải Châu Rating: 0 Hits: 694
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng của công nghệ tạo vật liệu compozit từ vỏ cây và polyethylene Authors: Triệu Văn Hải Rating: 0 Hits: 699
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu phòng trừ bệnh đạo ôn (Pyricularia grisea) hại lúa bằng vi sinh vật đối kháng Streptomyces và Bacillus bản địa ở Đồng bằng sông Cửu Long Authors: Nguyễn Thị Phong Lan Rating: 0 Hits: 685
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu quá trình xử lý kết hợp bùn bể tự hoại và rác hữu cơ bằng phương pháp sinh học kỵ khí ở chế độ lên men nóng Authors:
Mai Viết Văn
Rating: 0 Hits: 290
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu quy hoạch quản lý chất thải rắn quy mô cấp huyện áp dụng cho huyện Thủy Nguyên - thành phố Hải Phòng đến năm 2025 Authors:
Mai Viết Văn
Rating: 0 Hits: 298
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất hỗn hợp axit béo omega 3 và omega 6, vitamin E, phytosterol từ cặn khử mùi dầu đậu tương Authors:
Mai Viết Văn
Rating: 0 Hits: 300
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu sản xuất khí sinh học từ rơm và lục bình Authors:
Mai Viết Văn
Rating: 0 Hits: 319
Subcategories :
Category eBooks
picture for subcategory  33
picture for subcategory  3
picture for subcategory  4
picture for subcategory  189
Please past text to modal