Sáng: 7h:00' đến 11h:15' | Chiều: 13h:30' đến 16h:45' | Tối: 18h:30' đến 21h:30'
Nghỉ: Tối Thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ
Các buổi tối trong tuần và thứ 7 tạm nghỉ phòng chống dịch