- Sáng: 7h:00' đến 11h:15' | Chiều: 13h:30' đến 16h:45' | Tối: 18h:30' đến 21h:30' (Trừ tối thứ 7, ngày CN và ngày lễ)
- Lưu ý: Các buổi tối trong tuần và thứ 7 tạm nghỉ phòng chống dịch CoVID-19