Sáng: 7h:00' - 11h:15' | Chiều: 13h:30' - 16h:45' | Tối: 18h:30' - 21h:30' | Nghỉ tối thứ 7, CN và các ngày lễ
Lưu ý: Để xem tài liệu điện tử vui lòng liện hệ cán bộ thư viện hoặc truy cập tại máy tính thư viện