Thư viện Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tiền thân là Trung tâm Thông tin-Ngoại ngữ,được thành lập theo Quyết định số 4534 ngày 02/11/2016 của Bộ trưởng bộ NN&PTNT về Quy định chức năng nhiệm của của Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp. Được bố trí toàn bộ tầng 3 tòa nhà Thư viện mới đưa vào sử dụng với diện tích trên 1000m2 khang trang, hiện đại.

1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

1.1.Chức năng nhiệm vụ :
- Phổ biến, lưu trữ và bảo quản tài liệu.
- Thu thập, chọn lọc, bổ sung và xử lý tài liệu
- Tổ chức hoạt động thông tin thư viện.
- Khai thác và tìm kiếm thông tin.
- Nghiên cứu và đề xuất ý kiến, phương án xây dựng và củng cố phát triển thư viện.
- Thực hiện kế hoạch bổ sung, cập nhật giáo trình, sách báo, tài liệu tham khảo.
- Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ.

1.2.Thời gian làm việc :
Các ngày trong tuần Từ Thứ 2 đến thứ 6 :

-Sáng : Từ 7h:00' đến 11h:15'
-Chiều : Từ 13h:30' đến 16h:45’


2. CƠ SỞ VẬT CHẤT BAO GỒM:

- Phòng đọc trực tuyến (P301): gồm 30 máy tính kết nối in ternet tốc độ cao.
- Khu đọc tại chỗ và Khu đọc nhóm (P302): gần 200 chỗ ngồi
- Phòng xử lý nghiệp vụ.
- Quầy tiếp nhận và xử lý thông tin.
- Hệ thống tra cứu mục lục trên máy để phục vụ bạn đọc.
- Hệ thống kho sách đọc tại chỗ và mượn đem về
- Mạng internet không dây miễn phí.

3. NGUỒN LỰC THÔNG TIN TƯ LIỆU
- Luận văn, luận án
- Sách giáo trình
- Sách Tham khảo, tạp chí
- Sách điện tử

4.DỊCH VỤ THÔNG TIN PHỤC VỤ NHU CẦU HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN:
- Tra cứu tài liệu
- Đọc tại chỗ, mượn về nhà, sao chụp, in ấn, photo tài liệu, dịch vụ tham khảo….

Với đội ngũ viên chức và Lao động của đơn vị nhiện tình, có kinh nghiệm; Thư viện Phân hiệu trân trọng được đón tiếp và phục vụ toàn thể CBVC-LĐ, Giảng viên và HSSV trong toàn trường.