STT Tên hàng Tác Giả NXB ĐVT SL
1 Mô hình kinh doanh nhóm - Business Models for Teams NHIỀU TÁC GIẢ LAO ĐỘNG Cuốn 3
2 Chiến lược Digital Marketing trong kỷ nguyên trí tuệ FREDERICK VALLAEYS LAO ĐỘNG Cuốn 3
3 Bất động sản căn bản-Real estate 101 GARY W.ELDRED LĐ-XH Cuốn 3
4 Quản Trị Nhân Sự Thông Minh Bằng Dữ Liệu DATA DRIVEN HR THẾ GiỚI Cuốn 3
5 Logistics và vận tải quốc tế TRẦN NGUYỄN HỢP HỒNG ĐỨC Cuốn 3
6 GT quản trị logistics ĐẶNG ĐÌNH ĐÀO TÀI CHÍNH Cuốn 5
7 Giáo trình tiền tệ ngân hàng ĐINH BÁ HÙNG ANH LAO ĐỘNG Cuốn 5
8 Gíao trình Tín dụng Ngân Hàng Tô Ngọc Hưng LAO ĐỘNG Cuốn 5
9 Quản trị nhân sự và các kỹ năng nghiệp vụ về tổ NGUYỄN VŨ VIỆT TRINH HỒNG ĐỨC Cuốn 3
10 Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng TS. Hà Minh Hiếu TÀI CHÍNH Cuốn 3
11 Giáo trình bảo hiểm  Nguyễn Đăng Tuệ , Nguyễn Thị Vũ Khuyên  Bách Khoa  Cuốn 5
12 100 chỉ số xây dựng KPI cho doanh nghiệp TSUYOSHI SHIMADA HỒNG ĐỨC Cuốn 3
13 Tạo lập mô hình kinh doanh cá nhân TIM CLARK CÔNG THƯƠNG Cuốn 3
14 (BC) CN thanh toán quốc tế & tài trợ ngoại NGUYỄN VĂN TIẾN ĐHKTQD Cuốn 2
15 Quản lý sự thay đổi-CN quản lý hiệu quả ROBER HELLER THTPHCM Cuốn 3
16 Đầu tư phát triển bất động sản và quản lý dự án ĐOÀN DƯƠNG HẢI TÀI CHÍNH Cuốn 3
17 Dịch vụ Logistics ở Việt Nam trong tiến trình ĐẶNG ĐÌNH ĐÀO DÂN TRÍ Cuốn 3
18 Đầu tư chứng khoán dưới gốc nhìn khoa học HOÀNG TÙNG DÂN TRÍ Cuốn 3
19 Giáo trình thuế-Thông lệ TG và chế độ hiện hành NGUYỄN VĂN HIỆU ĐHQGHN Cuốn 5
20 Giáo trình thuế LÊ THỊ DIỆU HUYỀN LAO ĐỘNG Cuốn 5
21 Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp LÊ THỊ XUÂN LAO ĐỘNG Cuốn 5
22 Tập 1-Giáo trình kế toán tài chính NGUYỄN VĂN HẬU TT & TT Cuốn 5
23 Kế toán thuế trong doanh nghiệp và kỹ năng quyết VŨ T THÚY VÂN TÀI CHÍNH Cuốn 3
24 Kinh tế học về tiền, ngân hàng và thị trường tài chính Frederic S.Mishkin Tài chính Cuốn 1
25 Kỹ năng quản trị bán hàng trong doanh nghiệp & bí VŨ TƯƠI LAO ĐỘNG Cuốn 1
26 Marketing B2B sáng tạo-Innovative B2B Marketing SIMON HALL HỒNG ĐỨC Cuốn 3
27 Bất động sản cho thế hệ tương lai VICKI WUSSCHE THANH HÓA Cuốn 3
28 Giáo trình Ngân hàng Thương Mại TrầmThị Xuân Hương, Hoàng Thị Minh Ngọc KTTPHCM Cuốn 5
29 Sơ đồ tư duy trong kinh doanh TONY BUZAN THTPHCM Cuốn 3
30 (BC) Quản trị doanh nghiệp-Lý thuyết,nghiên cứu và H.KENT BAKER KINH TẾ Cuốn 3
31 Retail-Khởi sự kinh doanh ngành bán lẻ ENTREPRENEUR PRESS DÂN TRÍ Cuốn 3
32 Digital marketing cho doanh nghiệp nhỏ AVERY SWARTZ CÔNG THƯƠNG Cuốn 3
33 Marketing chiến lược - Xây dựng thương hiệu DAVID C. EDELMAN CÔNG THƯƠNG Cuốn 3
34 Quản trị chuỗi cung ứng-Những trải nghiệm tuyệt DAVID BLANCHARD LĐXH Cuốn 3
35 Quản trị chiến lược- Khái luận & các tình huống FRED R.DAVID HỒNG ĐỨC Cuốn 3
36 Quản trị KPI Công cụ vận hành tổ chức và nhân sự KAZUYA KUSUMOTO HÔNG ĐỨC Cuốn 3
37 Kỹ năng lãnh đạo quản lý NGUYỄN VĂN HÙNG TÀI CHÍNH Cuốn 3
38 Khởi nghiệp tinh gọn JOHN MULLINS THẾ GIỚI Cuốn 3
39 Tài chính dành cho nhà quản lý GENE SICILIANO LĐ-XH Cuốn 3
40 Giáo trình kế toán tài chính LÊ VĂN LUYỆN LAO ĐỘNG Cuốn 5
41 Giá trong chiến lược kinh doanh HIDENOBU SENGA THANH NIÊN Cuốn 3
42 Kế toán tài chính trong doanh nghiệp: Lý thuyết TRẦN MẠNH DŨNG TÀI CHÍNH Cuốn 3
43 Kế toán ngân hàng (Lý thuyết-BT-bài giải) NG THỊ LOAN KTHCM   3
Tổng Cộng       144