Thư viện Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tiền thân là Trung tâm Thông tin-Ngoại ngữ,được thành lập theo Quyết định số 4534 ngày 02/11/2016 của Bộ trưởng bộ NN&PTNT về Quy định chức năng nhiệm của của Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp. Được bố trí toàn bộ tầng 3 tòa nhà Thư viện mới đưa vào sử dụng với diện tích trên 1000m2 khang trang, hiện đại.

1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Được Nhà trường giao thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm như sau:

- Phổ biến, lưu trữ và bảo quản tài liệu.
- Thu thập, chọn lọc, bổ sung và xử lý tài liệu
- Tổ chức hoạt động thông tin thư viện.
- Khai thác và tìm kiếm thông tin.
- Nghiên cứu và đề xuất ý kiến, phương án xây dựng và củng cố phát triển thư viện.
- Thực hiện kế hoạch bổ sung, cập nhật giáo trình, sách báo, tài liệu tham khảo.
- Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ.

2. CƠ SỞ VẬT CHẤT BAO GỒM:

- Phòng đọc trực tuyến (P301): gồm 30 máy tính kết nối in ternet tốc độ cao.
- Khu đọc tại chỗ và Khu đọc nhóm (P302): gần 200 chỗ ngồi
- Phòng xử lý nghiệp vụ.
- Quầy tiếp nhận và xử lý thông tin.
- Hệ thống tra cứu mục lục trên máy để phục vụ bạn đọc.
- Hệ thống kho sách đọc tại chỗ và mượn đem về
- Mạng WiFi truy cập cùng lúc trên 40 máy phủ rộng hết tầng 3 tòa nhà thư viện.

3. NGUỒN LỰC THÔNG TIN TƯ LIỆU

Hiện nay nguồn tài liệu Thư viện đang quản lý gồm có:
- Luận văn, luận án: trên 1000 cuốn.
- Sách giáo trình: khoảng 2200 đầu sách.
- Sách Tham khảo, tạp chí : trên 1000 cuốn.
- Sách điện tử: trên 1000 cuốn và các tài liệu học tập khác do giảng viên cung cấp.

4.DỊCH VỤ THÔNG TIN PHỤC VỤ NHU CẦU HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN:

- Tra cứu tài liệu: Bạn đọc có thể tra cứu trực tuyến thông qua hệ thống máy tính đặt tại các phòng đọc (tìm theo chủ đề, từ khóa, tên tác giả……)
- Đọc tại chỗ, mượn về nhà, sao chụp, in ấn, photo tài liệu, dịch vụ tham khảo...