STT

BÀI GIẢNG

GIẢNG VIÊN

SỐ TRANG

1

Phân bón

Phạm Thị Nguyệt; Chu Thị Lựu

98

2

Dược lý thú y

Nguyễn Thị Chuyên

134

3

Vi sinh thú y

Bùi Thị Diệu Mai

100

4

Sinh lý động vật

Phạm Thị Huê

152

5

Tài chính tiền tệ

Ths. Lương Thị Anh Trang; ThS. Nguyễn Hữu Đức

214

6

Thống kê doanh nghiệp

1. Ths. Nguyễn Thị Nhung; ThS. Nguyễn Thị Lương

178

7

Kỹ thuật lâm sinh chuyên đề

1. Ths. Bùi Thị Thu Trang;TS. Nguyễn Văn Quý

80

8

Địa lý sinh thái rừng

Ths. Nguyễn Thị Hiếu

78

9

Sinh thái học nông nghiệp

TS. Nguyễn Văn Thành

158

10

Sinh lý thực vật

TS. Mai Hải Châu; ThS. Nguyễn Thị Hồng

228