Nội quy kho mượn

Mượn tài liệu:

a. Cán bộ giảng dạy: Được mượn tối đa 5 đầu tên tài liệu, thời gian mượn 3 tuần và được gia hạn thêm tối đa 2 tuần.

b. Cán bộ viên chức, hợp đồng lao động: Được mượn tối đa 4 đầu tên tài liệu, thời gian mượn 2 tuần và được gia hạn thêm tối đa 2 tuần.

Học sinh sinh viên, : Được mượn tối đa 4 đầu tên sách (2 mượn về nhà, 2 đọc tại chỗ), thời gian mượn 1 tuần và được gia hạn thêm tối đa 1 tuần. Đối với giáo trình, bài giảng các môn học: HSSV có thể mượn giáo trình, bài giảng của các môn đang học.

Trả tài liệu

a. Khi mượn những đầu sách mới bạn đọc phải hoàn trả sách đã mượn từ trước. Nếu cần đọc thêm thì xin gia hạn (tùy đối tượng đã nêu ở trên ).

b. Đối với giáo trình, bài giảng các môn học: Sau khi học xong mỗi môn học HSSV phải trả giáo trình, bài giảng cho Thư viện mới được mượn giáo trình, bài giảng cho môn học mới, không được gia hạn. Thư viện sẽ căn cứ vào TKB để làm cơ sở tính thời gian mượn quá hạn sau khi học xong môn học đó.

c. Bạn đọc phải có trách nhiệm hoàn trả tài liệu đúng hạn quy định. Bất kỳ tài liệu nào đều có thể được yêu cầu thu về trước hạn định theo kế hoạch đột xuất của Thư viện (Thư viện sẽ thông báo thời gian cụ thể cho bạn đọc).

d. Vào cuối mỗi học kỳ, những khoản nợ đối với Thư viện phải được xử lý. HSSV vi phạm sẽ phải chịu mức đóng phạt quá hạn trước khi được mượn tài liệu học tập cho học kỳ kế tiếp.

e. Đối với HSSV tốt nghiệp ra trường: Thư viện sẽ không ký xác nhận thanh toán các khoản nợ Thư viện (nếu có) nếu HSSV chưa hoàn trả sách, tài liệu học tập.
+ Đối với HSSV xin thôi học, bị buộc thôi học hay bị đình chỉ học tập phải thanh toán các khoản nợ Thư viện (nếu có) trước khi rời khỏi trường.
+ Đối với cán bộ giảng dạy, cán bộ viên chức, hợp đồng lao động: Phải thanh toán các khoản nợ Thư viện (nếu có) trước khi chuyển công tác, nghỉ việc, nghỉ chế độ.
------

Nội quy kho đọc

Tư liệu đọc tại chỗ:
a. Những loại báo, tạp chí, từ điển, sách ngoại văn, luận án, luận văn, chuyên đề tốt nghiệp.
b. Những đầu sách có dấu đóng "Đọc tại chỗ".
------

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG PHÒNG ĐỌC TRỰC TUYẾN

(P.301)

Sinh viên vào phòng tra cứu thông tin phải tuân thủ các quy định sau:

- Khi vào phòng tra cứu thông tin phải xuất trình thẻ thư viện, không được sử dụng thẻ của người khác.

- Bạn đọc ghi đầy đủ các thông tin vào sổ Nhật ký sử dụng. Không tự do ra vào khi chưa có sự đồng ý của cán bộ quản lý.

- Ngồi đúng số máy đã đăng ký từ cán bộ quản lý. Chỉ được yêu cầu đổi máy nếu máy hỏng. Mỗi máy chỉ được phép 01 người sử dụng, thời gian sử dụng là 01 giờ/buổi.

- Phải có trách nhiệm bảo quản tài sản chung.

- Không được tự ý di chuyển, tháo gỡ hoặc thay đổi bất kỳ thiết bị nào trong phòng tra cứu thông tin.

- Chỉ được sử dụng Internet nhằm khai thác, tìm kiếm thông tin phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu khoa học.

- Không được truy cập vào các địa chỉ Web mà pháp luật Việt Nam cấm như các trang phản động, khiêu dâm, kích động bạo lực…

- Không sao chụp, phổ biến các thông tin, dữ liệu không được phép .

- Không được thay đổi, tự ý cài đặt thêm các chương trình, phần mềm, can thiệp vào phần cứng và phần mềm cài đặt sẵn, không được cố ý sao chép, sữa đổi phá hoại các tập tin và dữ liệu trên máy tính không thuộc phạm vi cá nhân.

- Không được chơi game, download game, chat, nghe nhạc, xem phim, không tải bất cứ phần mềm nào về máy tính... và các hoạt động mang tính giải trí trong phòng tra cứu thông tin.

- Không mang vật dễ cháy nổ vào phòng tra cứu thông tin.

- Không hút thuốc, không ăn quà bánh, không vứt rác trong phòng tra cứu thông tin.

- Trước khi ra về phải tắt máy, xếp chuột bàn phím và ghế cho ngăn nắp.

Sinh viên nào vi phạm các quy định trên sẽ bị đình chỉ quyền sử dụng phòng tra cứu thông tin ; bồi thường thiệt hại và truy cứu trách nhiệm nếu làm hư hỏng hoặc làm mất mát các thiết bị máy tính.

Tất cả các trường hợp vi phạm nội quy này đều được lập biên bản, báo cáo Giám đốc Thư viện xem xét và xử lý.

Giám đốc Thư viện
(Đã ký)
Nguyễn Hạnh Tâm
------


XỬ LÝ VI PHẠM

Nếu bạn đọc nào vi phạm nội quy của Thư viện thì hình thức xử lý vi phạm được quy định cụ thể như sau:

a. Không xuất trình thẻ Thư viện hoặc thẻ Học sinh, sử dụng thẻ của người khác, cho người khác mượn thẻ: Sẽ bị từ chối và không được vào Thư viện.

b. Tự ý mang sách, báo, tạp chí ra khỏi Thư viện khi chưa làm thủ tục mượn - trả:

+     Lần thứ nhất: Nhắc nhở.

+     Lần 2: Đình chỉ việc sử dụng Thư viện 1 tuần

+     Lần 3: Không được sử dụng Thư viện 1 học kỳ.

c. Làm mất trật tự, không giữ gìn vệ sinh chung, hút thuốc trong Thư viện. Sử dụng điện thoại di động, máy nghe nhạc bỏ túi trong Thư viện, trang phục, thái độ không nghiêm túc:

+     Lần thứ nhất: Nhắc nhở.

+     Lần 2: Đình chỉ việc sử dụng Thư viện 2 tuần.

+     Lần 3: Thu hồi Thư viện 1 học kỳ.

d. Làm rách, viết hoặc vẽ bậy lên sách, tài liệu học tập:

+     Lần thứ nhất: Nhắc nhở, bồi thường bằng hiện vật.

+     Lần 2: Bồi thường bằng hiện vật và đình chỉ việc sử dụng Thư viện 2 tuần.

+     Lần 3: Bồi thường bằng hiện vật và không được sử dụng  Thư viện 1 học kỳ.

e. Làm mất sách, tài liệu học tập:

+     Lần thứ nhất: Nhắc nhở, bồi thường bằng hiện vật.

+       Lần 2: Bồi thường bằng hiện vật hoặc bằng tiền (gấp 2 lần giá gốc) và đình chỉ việc sử dụng Thư viện 2 tuần

+       Lần 3: Bồi thường bằng hiện vật hoặc bằng tiền (gấp 3 lần giá gốc) và không được sử dụng Thư viện 1 học kỳ.

f. Trả sách tham khảo quá thời hạn quy định:

+       Lần thứ nhất: Nhắc nhở và sẽ bị phạt 500đồng/ngày quá hạn, được mượn 50% số lượng đầu sách mới.

+       Lần 2:

./ Sách chưa gia hạn lần 1: Đóng tiền phạt 1.000đồng/ngày quá hạn, không được gia hạn tiếp.

./ Sách đã gia hạn: Đóng tiền phạt 2.000đồng/ngày vượt khung, đình chỉ việc mượn sách mới 1 tháng.

 g. Tự ý xóa hay thay đổi nội dung phần mềm cài đặt trong máy. Truy cập vào những trang Web không lành mạnh và ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị:

+     Lần thứ nhất: Nhắc nhở và sẽ bị từ chối quyền được truy cập và khai thác thông tin 2 tuần.

+     Lần 2: Từ chối quyền được truy cập và khai thác thông tin 1 tháng

+     Lần 3: Từ chối quyền được truy cập và khai thác thông tin không thời hạn.

h. Cán bộ giảng dạy, cán bộ viên chức, HSSV vi phạm ở mục 4.2.2.f và 4.2.2.g thì Thư viện sẽ có biện pháp xử lý hành chính (tùy theo mức độ).

i. Cán bộ, nhân viên Thư viện vi phạm một trong những hành vi đã được nêu ở Điều 7 trong nội quy Thư viện thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật và quy chế hoạt động của cơ quan.