Luận án Tiến sĩ

Cover Title Authors Rating Hits
no-img_eng.png Title: Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y Việt Nam Authors: Phạm Đắc Thắng Rating: 0 Hits: 289
no-img_eng.png Title: CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH TẦNG MẶT VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI ĐỊA HÓA MÔI T RƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH Authors: - Rating: 0 Hits: 312
no-img_eng.png Title: Ng iên cứu thu nhận pectic oligosaccharide từ pectin vỏ chanh leo bằng endopolygalacturonase” Authors: - Rating: 0 Hits: 470
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu các giải pháp công nghệ và quản lý nhằm phát triển các mỏ vật liệu xây dựng ở Việt nam Authors: - Rating: 0 Hits: 466
no-img_eng.png Title: NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA BÌNH ĐỒ ẢNH TỶ LỆ LỚN TỪ ẢNH VỆ TINH ĐỘ PHÂN GIẢI CAO Authors: - Rating: 0 Hits: 458
no-img_eng.png Title: NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ – KỸ THUẬT TỔNG THỂ NHẰM PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẢI TẠO VÀ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG CHO CÁC MỎ KHAI THÁC THAN LỘ THIÊN VÙNG HÒN GAI – CẨM PHẢ Authors: - Rating: 0 Hits: 458
no-img_eng.png Title: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BÊ TÔNG CHẤT LƢỢNG SIÊU CAO SỬ DỤNG PHỤ GIA KHOÁNG VÀ VẬT LIỆU SẴN CÓ Ở VIỆT NAM Authors: - Rating: 0 Hits: 469
no-img_eng.png Title: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP PHỤ MỚI TRÊN CƠ SỞ BIẾN TÍNH THAN HOẠT TÍNH VÀ ỨNG DỤNG XỬ LÝ THỦY NGÂN TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC, KHÔNG KHÍ Authors: - Rating: 0 Hits: 486
no-img_eng.png Title: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH VÀ BÀI TOÁN CẬP NHẬT BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM Authors: - Rating: 0 Hits: 479
no-img_eng.png Title: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT HỢP LÝ CHO MÁY TRỘN BÊ TÔNG XI MĂNG KIỂU CƯỠNG BỨC, CHU KỲ HAI TRỤC NGANG DO VIỆT NAM CHẾ TẠ Authors: - Rating: 0 Hits: 463
no-img_eng.png Title: NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KHAI THÁC CÁC MỎ QUẶNG SẮT LỘ THIÊN DƯỚI MỨC THOÁT NƯỚC TỰ CHẢY TRONG ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN PHỨC TẠP Ở VIỆT NAM Authors: - Rating: 0 Hits: 452
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo bạch long vỹ, thành phố hải phòng phục vụ phát triển bền vững Authors: - Rating: 0 Hits: 476
no-img_eng.png Title: NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT CHIẾT TÁCH TỪ LÁ ĐU ĐỦ (Ca Authors: - Rating: 0 Hits: 468
no-img_eng.png Title: NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI CÁC KIỂU MỎ VÀ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KHOÁNG SẢN ĐỒNG ĐỚI PHAN SI PAN Authors: - Rating: 0 Hits: 469
no-img_eng.png Title: NGHIÊN CỨU QUI TRÌNH PHÂN LẬP, NHÂN GIỐNG DẠNG DỊCH THỂ ĐỂ NUÔI TRỒNG NẤM ĐẦU KHỈ (HERICIUM ERINACEUS (BULL.: FR.) PERS.) VÀ TÁCH CHIẾT MỘT SỐ POLYSACCHARIDE CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC Authors: - Rating: 0 Hits: 488
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu sinh tổng hợp và thu nhận axit poly γ glutamic và hướng ứng dụng trong thực phẩm” Authors: - Rating: 0 Hits: 485
no-img_eng.png Title: NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG QUẦN XÃ VI KHUẨN KỴ KHÍ TRONG CÁC LÔ XỬ LÝ CHẤT DIỆT CỎ/DIOXIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN HỦY SINH HỌC Authors: - Rating: 0 Hits: 472
no-img_eng.png Title: NGHIÊN CỨU TẠO CHẾ PHẨM VI SINH VẬT XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN Authors: - Rating: 0 Hits: 454
no-img_eng.png Title: NGHIÊN CỨU TẠO MỘT SỐ CHẾ PHẨM CHỨC NĂNG CHỨA TINH DẦU NGHỆ VÀNG Authors: - Rating: 0 Hits: 467
no-img_eng.png Title: NGHIÊN CỨU THU NHẬN HOẠT CHẤT KÌM HÃM α- GLUCOSIDAZA TỪ ASPERGILLUS ORYZAE VÀ HƯỚNG ỨNG DỤNG Authors: - Rating: 0 Hits: 480
Please past text to modal
Book Library, by OrdaSoft!