1. World Dissertations Library (1.485.620 luận văn, luận án)

Thư viện Luận án Thế giới Newacademic là một kho dữ liệu học giả chất lượng cao chuyên về các luận văn, luận án và các bài báo học thuật. Bộ sưu tập từ hơn 2.000 tổ chức giáo dục trên khắp thế giới và hơn 150 quốc gia. Cung cấp các thông tin cho giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên trong các chuyên ngành, bao gồm các nội dung như: khoa học và công nghệ, khoa học kỹ thuật, nông học, y học và sức khỏe, khoa học xã hội, kinh tế, khoa học quản lý.

Địa chỉ: http://dissertation.newacademic.net

Username: newacademic
Password: new40082

2. Open Access Theses and Dissertations (5.802.153 luận văn, luận án)

Open Access Theses and Dissertations là tập hợp các luận án đến từ hơn 1100 trường đại học, cao đẳng và tổ chức nghiên cứu, bao gồm 5.820.065 luận án và luận văn.

Địa chỉ: https://oatd.org

3. ProQuest Dissertations & Theses Open (55.000 luận văn, luận án)

Địa chỉ: https://www.proquest.com

4. Networked Digital Library of Theses and Dissertations- Global ETD Search (6.143.389 luận văn, luận án)

Địa chỉ: http://search.ndltd.org