STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NHÀ XB NĂM XB SL
1 Thiết kế đường ô tô công trình vượt sông. Tập 3 Nguyễn Xuân Trục Giáo dục Việt Nam 2013 3
2 Thiết kế đường ô tô. Tập 1 GS.TS. Đỗ Bá Chương Giáo dục Việt Nam 2015 3
3 Thiết kế đường ô tô. Tập 4 Dương Học Hải Giáo dục Việt Nam 2012 3
4 Thiết kế đường ô tô. Tập 2 Dương Học Hải; Nguyễn Xuân Trục Giáo dục Việt Nam 2014 3
5 Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép dùng SAP2000 V.15 Nguyễn Khánh Hùng ĐH Quốc gia TP.HCM 2014 3
6 Kết cấu bê tông cốt thép. Tập 1: Cấu kiện cơ bản Võ Bá Tầm ĐH Quốc gia TP.HCM 2017 3
7 Kết cấu bê tông cốt thép. Tập 2: Cấu kiện nhà cửa Võ Bá Tầm ĐH Quốc gia TP.HCM 2017 3
8 Kết cấu bê tông cốt thép. Tập 3: Các cấu kiện đặc biệt Võ Bá Tầm ĐH Quốc gia TP.HCM 2017 3
9 Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng. Tập 1 Vương Hách (CB) Xây Dựng 2012 3
10 Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng. Tập 2 Vương Hách (CB) Xây Dựng 2011 3
11 Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng. Tập 3 Vương Hách (CB) Xây Dựng 2011 3
12 Thiết kế và thi công hố móng sâu PGS.TS.Nguyễn Bá Kế Xây Dựng 2012 3
13 Kết cấu thép công trình dân dụng và công trình công nghiệp GS.TS.Phạm Văn Hội (CB) Khoa học và Kỹ thuật 2006 3
14 Kết cấu thép cấu kiện cơ bản GS.TS. Phạm Văn Hội Khoa học và Kỹ thuật 2013 3
15 Nhà cao tầng bê tông - cốt thép Võ Bá Tầm ĐH Quốc gia TP.HCM 2017 3
16 Cầu thép TS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh Xây Dựng 2013 3
17 Giáo trình thí nghiệm vật liệu xây dựng Nguyễn Cao Đức Xây Dựng 2013 3
18 Giáo trình Kiểm định và truy xuất nguồn gốc thực phẩm Nguyễn Thị Minh Tú (CB) Bách Khoa HN 2016 3
19 Quản lý Môi trường GS.TSKH. Lê Huy Bá ĐH Quốc gia TP.HCM 2016 3
20 Những nguyên nhân cơ bản gây nhiễm độc nông sản thực phẩm và một số biện pháp phòng tránh PGS.TS. Vũ Thi Thư; TS. Trần Thị Định Khoa học và Kỹ thuật 2015 3
21 Đới bờ biển Việt Nam cấu trúc và tài nguyên thiên nhiên   Lê Đức An 2015 3
22 Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm Giáo dục Việt Nam 2016 5
23 Cơ sở sinh học vi sinh vật. Tập 1 Nguyễn Thành Đạt ĐH Sư phạm 2016 2
24 Cơ sở sinh học vi sinh vật. Tập 2 Nguyễn Thành Đạt ĐH Sư phạm 2016 3
25 Kết cấu cầu dầm và cầu dàn thép Nguyễn Văn Mỹ; Nguyễn Văn Bảo Nguyên Xây Dựng 2014 2
26 Kỹ thuật chiết xuất dược liệu TS.Nguyễn Văn Hân Y học 2017 3
27 Cầu bê tông cốt thép. Tập 1 GS.TS. Nguyễn Viết Trung Giao thông vận tải 2015 2
28 Cầu bê tông cốt thép. Tập 2 GS.TS. Nguyễn Viết Trung Giao thông vận tải 2013 1
29 Thi công cầu TS. Nguyễn Quốc Hùng Xây Dựng 2015 2
30 Công nghệ sinh học. Tập 5: công nghệ vi sinh và môi trường GS.TS. Phạm Văn Ty; TS. Vũ Nguyên Thành Giáo dục Việt Nam 2012 1
31 Điều khiển tự động các quá trình công nghệ sinh học - thực phẩm Nguyễn Minh Hệ Bách Khoa HN 2016 4
32 Lý thuyết tài chính tiền tệ TS.Đặng Thị Việt Đức Thông tin và truyền thông 2015 4
33 Hướng dẫn đồ án nền và móng GS.TS. Nguyễn Văn Quảng; KS. Nguyễn Hữu Kháng Xây Dựng 2014 3
34 Tính toán thiết kế các công trình phụ tam để thi công cầu Phạm Huy Chính Xây Dựng 2010 3
35 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình TS. Ngô Đình Đức; TS. Bùi Mạnh Hùng Xây Dựng 2013 3
36 Cầu bê tông cốt thép GS.TS. Nguyễn Viết Trung Giao thông vận tải 2007 3
37 Cầu dây văng Lê Đình Tâm (CB) Khoa học và Kỹ thuật 2000 3
38 Thi công cầu TS. Nguyễn Quốc Hùng     3
39 Thiết kế đường đô thị TS.Phạm Hữu Đức (CB) Xây Dựng 2012 3
40 Thiết kế kết cấu nhà cao tầng bằng ETABS 9.0.4 Nguyễn Khánh Hùng (CB) Thống kê 2007 3
41 Kỹ thuật thi công ( Tập 1) TS. Ngô Đình Đức (CB) Xây Dựng 2010 3
42 Kỹ thuật thi công ( Tập 2) TS. Ngô Đình Đức (CB) Xây Dựng 2014 3
43 Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc Phan Tấn Hài; … Xây Dựng 2016 3
44 Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô (Tập 1) GS.TS. Lê Đình Tâm Xây Dựng 2009 3
45 Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô (Tập 2) GS.TS. Lê Đình Tâm Xây Dựng 2008 3
46 Kỹ thuật nhiệt GS.TS. Bùi Hải; PGS.TS. Trần Thế Sơn Khoa học và Kỹ thuật 2015 3
47 Thiết kế kiến trúc công nghiệp PTS.KTS Nguyễn Minh Thái Xây Dựng 2011 3
48 Nền và móng Lê Anh Hoàng Xây Dựng 2010 3
49 Công nghệ sinh học. Tập 4: Công nghệ di truyền TS.Trịnh Đình Đạt Giáo dục Việt Nam 2012 3
50 Sinh học phát triển cá thể động vật Mai Văn Hưng ĐH Sư phạm 2015 3
51 Kỹ thuật sử dụng phân bón an toàn Đặng Minh Châu Hồng Đức 2017 3
52 Kỹ thuật trồng lúa PGS.TS. Trần Đăng Hòa (CB) Nông nghiệp 2016 3
53 Luật Thú y TS. Hoàng Phong Hà (CTNXB) Chính trị quốc gia 2015 5
54 Kỹ thuật sử dụng thuốc chữa bệnh cho thỏ Hà Huyền My;… Lao động - Xã hội 2016 5
55 Chữa bệnh cho vật nuôi bằng phương pháp cứu TS. Nguyễn Hùng Nguyệt Nông nghiệp 2011 3
56 Phân cấp quản lý bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay PGS.TS.Bùi Quang Tuấn Chính trị quốc gia sự thật 2017 3
57 Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.  PGS.TS. Vũ Văn Phúc Chính trị quốc gia sự thật 2017 3
58 Giáo trình hoạt động sống và tiến hóa của các hệ cơ quan động vật Thái Trần Bái Giáo dục Việt Nam 2012 3
59  Dinh dưỡng cây trồng và phân bón Nguyễn Mạnh Hùng; Nguyễn Mạnh Chinh Nông nghiệp 2017 3
60 Độc học sinh thái Đỗ Hồng Lan Chi; … ĐH Quốc gia TP.HCM 2014 3
61 Sinh thái môi trường ứng dụng GS.TSKH. Lê Huy Bá; GS.TS. Lâm Minh Triết ĐH Quốc gia TP.HCM 2015 3
62 Tính toán kết cấu liên hợp thép - Bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn EUROCODE 4 Nguyễn Xuân Huy (CB) Xây Dựng 2017 3
63 Kiểm định sữa chữa và tăng cường cầu TS. Nguyễn Quốc Hùng Xây Dựng 2015 3
64 Hướng dẫn đồ án Kỹ thuật thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầng Doãn hiệu Xây Dựng 2016 3
65 Công nghệ thi công Móng - Mố - Trụ - Tháp Cầu TS. Phạm Văn Thoan Xây Dựng 2014 3
66 Xói cục bộ trụ cầu PGS.TS. Trần Đình Nghiên Xây Dựng 2013 3
67 Kiến trúc công trình Nguyễn Tài My Xây Dựng 2011 4
68 Hướng dẫn thực nghiệm thí nghiệm và kiểm định công trình PGS.TS.Nguyễn Trung Hiếu; … Xây Dựng 2016 5
69 Giao thông đô thị và thiết kế đường phố Phan Cao Thọ (CB) Xây Dựng 2016 2
70 Sinh học phân tử của tế bào. Tập 2: Di truyền học và sinh học phân tử Harvey lodish; …. Trẻ 2016 2
71 Sinh học phân tử của tế bào. Tập 3: Cấu trúc và chức năng của tế bào 1 Harvey lodish; …. Trẻ 2016 2
72 Ký sinh và bệnh ký sinh ở gia súc gia cầm tập 1 Lương Văn Huấn, Lê Hữu Khương ĐH Nông Lâm 1996 5
73 Ký sinh và bệnh ký sinh ở gia súc gia cầm tập 2 Lương Văn Huấn, Lê Hữu Khương ĐH Nông Lâm 1996 5
74 Sản xuất thức ăn gia súc nhiệt đới Bùi Xuân Anh ĐH Nông Lâm 1997 5
75 Chăn nuôi bò thịt Lê Đăng Đảnh Nông nghiệp 2002 5
76 Cẩm nang chăn nuôi Gia súc- gia cầm Nguyễn Tuấn Anh, Đinh Văn Bình Nông Nghiệp 2006 5
77 Sử dụng phụ phẩm nuôi gia súc nhai lại Nguyễn Xuân Trạch Nông nghiệp 2008 5
78 Ngoại khoa thú y ( chó- mèo) Lê Văn Thọ Nông nghiệp 2006 5
79 Giáo trình Sinh Hóa học phần một Nguyễn Phước Nhuận Nông nghiệp 2007 5
80 Dược lý thú y Võ Thị Trà An Nông nghệp 2010 5
81 Dịch tễ học thú y Trần Thị Dân, Lê Thanh Hiền Nông nghiệp 2007 5
82 Miễn dịch sinh lý bệnh – Tập 1 Phạm Hoàng Phiệt Thành phố HCM 2000 5
83 Vi khuẩn và nấm gây bệnh trong thú y. T1 Tô Minh Châu, Trần Thị Bích Liên   2006 5
84 Kiến trúc nông Nghiệp Võ Đình Diệp, Việt Hà Nguyễn Ngọc Giả Xây Dựng 2003 5
85 Giáo trình nội chẩn R.E McDowell Giáo dục 2008 5
86 Giới thiệu miễn dịch học Lâm Thị Thu Hương Giáo dục 2006 5
87 Một số bệnh truyền nhiễm chính trên chó Trần Thanh Phong ĐH Nông lâm 1996 5
88 Bệnh truyền nhiễm trâu bò Lê Anh Phụng ĐH Nông lâm 2006 5
89 Bệnh truyền nhiễm do virus  trên heo Trần Thanh Phong ĐH Nông lâm 1996 5
90 Bệnh truyền nhiễm do virus trên gà Trần Thanh Phong ĐH Nông lâm 1996 5
91 Vi khuẩn và nấm gây bệnh trong thú y. T2 Tô Minh Châu, Trần Thị Bích Liên   2006 5
92 Giáo trình vi sinh vật thú y Nguyễn Văn Thanh Trung cấp nông lâm Bình Dương 2007 5
93 Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu Trần Văn Chính Bộ giáo dục và đào tạo 2008 5
94 Tìm hiểu chức năng bảo vệ sự sống Nguyễn Lê Trang ĐH KHTN, ĐHNL 2007 5
95 Giáo trình chăn nuôi lợn Nguyễn Quang Rang Bộ Nông Nghiệp 2000 5
96 Giáo trình Giải phẫu- Sinh lý vật nuôi Nguyễn Đình Nhung Giáo dục 2005 5
97 Giáo trình động vật học Trần Tố, Đỗ Quyết Thắng Nông Nghiệp 2006 5
98 Giáo trình ký sinh trùng học thú y Nguyễn Thi Kim Lan Nông Nghiệp 2008 5
99 Bài giảng sinh sản gia súc Phan Vũ Hải Đại học Nông Lâm Huế 2006 5
100 Giáo trình vệ sinh vật nuôi Đỗ Ngọc Hòe Hà Nội 2005 5
101 Cẩm nang thú y viên Đỗ Quang Anh Cục thú y 2002 5
102 Giáo trình thức ăn gia súc Lê Đức Ngoan Đại học Nông Lâm Huế 2004 5
103 Giáo trình sinh lý bệnh thú y Nguyễn Quang Tuyên Nông nghiệp 2007 5
104 Tuyển tập nghiên cứu biển Viện Hải dương học KHKT 2012 5
105 Hệ thống trong phát triển nông nghiệp bền vững TS. Trần Danh Thìn Nông nghiệp 2011 5
106 Chương trình quản lý tổng hợp cải tiến trên cây điều có sử dụng kiến vàng là tác phẩm sinh học Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nông nghiệp 2010 5
107 Thuốc bảo vệ thực vật thảo mộc ThS. Nguyễn Ngọc Thùy; KS. Nguyễn Manh Nông nghiệp 2017 5
108 Những nội dung khoa học kĩ thuật có quan hệ đến sản xuất cà phê đạt hiệu quả cao và bền vững PGS.TS. Phan Quốc Sủng Nông nghiệp 2011 5
109 Cơ giới hóa sản xuất lúa ở Việt Nam TS. Lê Văn Bảnh Nông nghiệp 2012 5
110 Năng lượng trong nông nghiệp TS. Phan Hiếu Hiền Nông nghiệp 2015 5
111 Tổ chức chứng nhận và quá trình chứng nhận VIETGAP, GLOBALG.A.P Cục trồng trọt Nông nghiệp 2014 5
112 Những câu hỏi thường gặp trong công nghiệp sản xuất nguyên liệu giấy và bột giấy PGS.TS. Cao Quốc An; TS.Nguyễn Minh Hùng Nông nghiệp 2016 5
113 Kĩ thuật gây trồng một số loài rau rừng Trần Minh Đức;… Nông nghiệp 2011 5
114 Trồng cây có múi ThS. Phạm Anh Cường; KS.Nguyễn Mạnh Cường Nông nghiệp 2008 5
115 Phòng trừ sâu bệnh hại cây họ cam quýt GS. Vũ Công Hậu Nông nghiệp 2007 5
116 Kĩ thuật chọn tạo và trồng gây cam quýt phẩm chất tốt, năng suất cao Hoàng Ngọc Thuận Nông nghiệp 2012 5
117 Nhện hại cây trồng và biện pháp phòng chống TS. Nguyễn Văn Đĩnh Nông nghiệp 2010 5
118 Sổ tay trồng rau an toàn Nguyễn Mạnh Chinh Nông nghiệp 2015 5
119 Cẩm nang Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ổi TS. Nguyễn Văn Hòa; PGS.TS.Nguyễn Minh Châu Nông nghiệp 2014 5
120 Giống cây kháng côn trùng TS. Nguyễn Văn Huỳnh Nông nghiệp 2012 5
121 Sử dụng chế phẩm thảo dược trong chăn nuôi lợn và gà PGS.TS.Lã Văn Kính Nông nghiệp 2017 5
122 Kĩ thuật trồng mít Dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp  Nông nghiệp 2014 5
123 Kĩ thuật trồng và thâm canh lúa , sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ cho lúa Dự án khoa học công nghệ No.2283 - VIE(SF) Nông nghiệp 2014 5
124 Quản lý hệ sinh thái Đồng ruộng Nguyễn Mạnh Chinh Nông nghiệp 2014 5
125 Sử dụng vi sinh vật có ích. Tập II: Ứng dụng nấm cộng sinh và sinh vật phòng trừ sâu hại GS. Trần Văn Mão Nông nghiệp 2011 5
126 KT trồng cam bảo quản và chế biến Ngô Hồng Bình Nông nghiệp 2012 5
127 Sinh lý cây rừng ứng dụng ThS. Trương Mai Hồng Nông nghiệp 2009 1
128 Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 2016 Viện khoa học thủy lợi miền Nam   2017 1
129 Dinh dưỡng cây trồng và phân bón Nguyễn Mạnh Hùng; Nguyễn Mạnh Chinh Nông nghiệp 2017 3
130 Trắc địa nâng cao TS.Trịnh Hữu Liên Nông nghiệp 2013 1
131 Hỏi đáp về thực hành nông nghiệp tốt GAP Cục trồng trọt Nông nghiệp 2014 3
132 575 giống cây trồng nông nghiệp mới TS. Phạm Đồng Quảng (CB) Nông nghiệp 2010 1
133 Trồng, chăm sóc & phòng trừ sâu bệnh Cà Phê - Ca Cao KS. Nguyễn Mạnh Chinh; TS. Nguyễn Đăng Nghĩa Nông nghiệp 2013 5
134 Cẩm nang Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cam sành PGS.TS.Nguyễn Minh Châu (CB) Nông nghiệp 2014 5
135 Quản trị môi trường và tài nguyên thiên nhiên TS. Nguyễn Thị Ngọc Ẩn Nông nghiệp 2004 3
136 Tài nguyên cây cảnh. Tập 1 Trần Hợp Nông nghiệp 2012 4
137 Tài nguyên cây cảnh. Tập 2 Trần Hợp Nông nghiệp 2016 4
138 Những điều nông dân miền núi cần biết T1 TS. Phạm Đức Tuấn Nông nghiệp 2015 2
139 Bệnh virus hại cây trồng ThS. Nguyễn Mạnh Cường Nông nghiệp 2014 5
140 Bệnh tuyến trùng hại cây trồng KS. Nguyễn Mạnh Chinh; ThS. Nguyễn Mạnh Cường Nông nghiệp 2014 5
141 Bệnh nấm hại cây trồng ThS. Nguyễn Ngọc Thùy; KS. Nguyễn Mạnh Chinh Nông nghiệp 2017 5
142 Bộ công cụ đánh giá nông thôn có sự tham gia PRA ThS. Lê Văn Gia Nhỏ Nông nghiệp 2012 5
143 Hướng dẫn và giải mẫu bài tập sức bền vật liệu Nguyễn Hồng Phong (CB) KHKT 2013 5
144 Công nghệ hỗ trợ sinh sản Phạm Văn Phúc (CB) KHKT 2015 5
145 Tự động hóa S7 - 300 PLC với tia portal Trần Văn Hiếu KHKT 2016 1
146 Tự động hóa S7 - 1200 PLC với tia portal Trần Văn Hiếu KHKT 2015 1
147 Thiết kế hệ thống HMI/SCADA với tia Portal Trần Văn Hiếu KHKT 2017 1
148 Bài tập Giải tích hàm PGS.TS. Nguyễn Phụ Huy KHKT 2009 1
149 Hướng dẫn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 Tài Thành - Vũ Thanh (Tuyển chọn) Hồng Đức 2016 3
150 Cẩm nang pháp luật dành cho hội nông dân, hội làm vườn và hội sinh vật cảnh Việt Nam Quang Minh (Hệ thống) Lao Động 2017 4
151 Lâm nghiệp xã hội (Social forestry) Lê Văn Thịnh (CTNXB) Nông nghiệp 2000 1
152 Giáo trình Quản lý chất lượng môi trường PGS.TS. Nguyễn Văn Phước; Nguyễn Thị Vân Hà Xây Dựng 2006 1
153 Từ điển sinh học & Kĩ thuật nông nghiệp Anh - Việt Phạm Thị Hảo Từ điển Bách Khoa 2008 1
154 Từ điển cơ điện nông nghiệp Anh - Việt Trần Quang Châu; Trần Minh Vượng ĐHQG TP.HCM 2005 1
155 Hóa học thực phẩm Hoàng Kim Anh Khoa học & Kĩ thuật 2011 1
156 Sinh lý thực vật đại cương. PI. Dinh dưỡng Bùi Trang Việt ĐHQG TP.HCM 2002 1
157 Sinh lý thực vật đại cương. PII. Phát triển Bùi Trang Việt ĐHQG TP.HCM 2000 1
158 Cơ sở máy CNC Tạ Duy Liêm Bách khoa HN 2016 1
159 Giáo trình cơ sở thiết kế máy Nguyễn Hữu Lộc ĐHQG TP.HCM 2016 1
160 English for environmental Technology Đặng Thị Vân Anh; Phan Vũ Bình Minh ĐHQG TP.HCM 2016 1
161 Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt PGS.TS.Trần Thế Lục; PGS.TS.Trịnh Minh Tứ (ĐCB) Giáo dục VN 2009 1
162 Nguyên lý cắt TS.Hoàng Văn Điện Giáo dục VN 2009 1
163 Thủy văn công trình Nguyễn Khắc Cường ĐHQG TP.HCM 2015 1
164 Tin học ứng dụng trong tính toán kết cấu công trình ThS.Đặng Tỉnh Xây Dựng 2013 1
165 Bài tập Cơ học kết cấu. Tập 1: Hệ Tĩnh Định Lều Thọ Trình; Nguyễn Mạnh Yên Khoa học & Kĩ thuật 2011 1
166 Bài tập Cơ học kết cấu. Tập 2: Hệ Siêu Tĩnh Lều Thọ Trình; Nguyễn Mạnh Yên Khoa học & Kĩ thuật 2011 1
167 Cơ học kết cấu. Tập 1: Hệ tĩnh điện GS.TS.Lều Thọ Trình Khoa học & Kĩ thuật 2014 1
168 Cơ học kết cấu. Tập 2: Hệ siêu tĩnh  GS.TS.Lều Thọ Trình Khoa học & Kĩ thuật 2010 1
169 Bài tập Cơ học lý thuyết. Tập 1: Tĩnh học và Động học I.V.Meserxki; H.Noibe ĐH Công Nghiệp TP.HCM 2011 1
170 Bài tập Cơ học lý thuyết. Tập 2: Động lực học I.V.Meserxki; H.Noibe ĐH Công Nghiệp TP.HCM 2011 1
171 Bộ điều khiển lập trình vận hành và ứng dụng TS.Lê Hoài Quốc; KS.Chung Tấn Lâm Khoa học & Kĩ thuật 2013 1
172 Thủy lực. (Tập 1) GS.TSKH. Nguyễn Tài Xây Dựng 2011 1
173 Thủy lực (Tập 2) GS.TSKH. Nguyễn Tài Xây Dựng 2008 1
174 Thủy lực Huỳnh Công Hoài (CB) ĐHQG TP.HCM 2013 1
175 Tiếng Anh trong kiến trúc và xây dựng James Cumming Xây Dựng 2012 1
176 Quy hoạch đô thị PGS.TS.Phạm Hùng Cường Xây Dựng 2014 1
177 Đa dạng sinh học và tài nguyên di truyền thực vật Nguyễn Nghĩa Thìn ĐHQG Hà Nội 2008 1
178 Tổ chức xây dựng công trình GS.TS.Nguyễn Huy Thanh Xây Dựng 2010 1
179 Địa chất công trình Bùi Trường Sơn ĐHQG TP.HCM 2016 1
180 Địa chất công trình PGS.TS.Nguyễn Hồng Đức Xây Dựng 2015 1
181 Các phương pháp nghiên cứu thực vật Nguyễn Nghĩa Thìn ĐHQG Hà Nội 2008 1
182 Sổ tay lập trình CNC máy tiện, máy phay, Trung tâm gia công CNC Trần Thế San; Nguyễn Ngọc Phương Khoa học & Kĩ thuật 2011 1
183 Kĩ thuật chế biến lương thực (Tập 1) Bùi Đức Hợi Khoa học & Kĩ thuật 2009 1
184 Kĩ thuật chế biến lương thực (Tập 2) Bùi Đức Hợi Khoa học & Kĩ thuật 2009 1
185 Cấu tạo kiến trúc Công ty tư vấn xây dụng dân dụng Việt Nam   2012 1
186 Giáo trình an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng Phạm Đăng Khoa (CB) Xây Dựng 2015 1
187 Phân bón hóa học Nguyễn Hoan Toàn Khoa học & Kĩ thuật 2011 1
188 Nguyên lý máy. Tập 1 Đinh Gia Tường;… Giáo dục 2006 1
189 Nguyên lý máy. Tập 2 Đinh Gia Tường;… GDVN 2010 1
190 Bài tập Thủy lực PGS.TS.Hoàng Văn Quý; GS.TS.Nguyễn Cảnh Cầm Xây Dựng 2012 1
191 Giáo trình kinh tế đầu tư PGS.TS.Nguyễn Bạch Nguyệt Kinh tế Quốc dân 2010 5
192 Marketing dịch vụ công PGS.TS. Vũ Trí Dũng Kinh tế Quốc dân 2014 3
193 Sản xuất sạch hơn Võ Đình Long; Nguyễn Xuân Hoàn Khoa học & Kĩ thuật 2014 1
194 Lý thuyết và thực hành Gis đại cương Vũ Xuân Cường (CB) Khoa học & Kĩ thuật 2017 1
195 Tin học cơ sở Nguyễn Thanh Phương Khoa học & Kĩ thuật 2010 1
196 Giáo trình cơ sở dữ liệu Đồng Thị Bích Thủy Khoa học & Kĩ thuật 2015 1
197 Giáo trình cơ sở dữ liệu (Nhập môn & thực hành) Nguyễn An Tế Khoa học & Kĩ thuật 2015 1
198 Thiết kế tối ưu trong kĩ thuật và cơ khí với sự hỗ trợ của máy tính TS. Đặng Xuân Phương Khoa học & Kĩ thuật 2017 1
199 Hướng dẫn giải bài tập Nguyên lý Máy ThS.Trần Ngọc Thuần Khoa học & Kĩ thuật 2016 1
200 Công cụ thống kê trong công tác kiểm soát chất lượng Trần Văn Dũng Khoa học & Kĩ thuật 2014 1
201 Phương pháp thiết lập thẩm định chéo mô hình ước tính sinh khối cây rừng tự nhiên PGS.TS.Bảo Huy Khoa học & Kĩ thuật 2017 1
202 Tin học thống kê trong Lâm Nghiệp PGS.TS.Bảo Huy Khoa học & Kĩ thuật 2.017 1
203 Khí hậu nông nghiệp Nam Bộ Việt Nam TS. Huỳnh Nguyên Lan Khoa học & Kĩ thuật 2015 1
204 Kĩ thuật trồng cây lương thực Nguyễn Hoàng Lâm Thanh niên 2013 2
205 Kĩ năng nói chuyện hấp dẫn ấn tượng Trọng Phụng Thanh niên 2015 2
206 Kĩ năng lắng nghe trong giao tiếp Hiraki Noriko Lao động - Xã hội 2016 3
207 Nghệ thuật giao tiếp ứng xử Gia Linh Thanh niên 2016 5
208 Nghệ thuật giải quyết các vấn đề trong giao tiếp Nannette Rundle Carroll Lao động - Xã hội 2016 3
209 Tư duy sáng tạo trong lập kế hoạch và giải quyết vấn đề 1980 Books ĐH Kinh tế Quốc Dân 2017 1
210 Hạt giống tâm hồn dành cho sinh viên Jack canfield; Mark Victor Hansen Tổng hợp TP.HCM 2016 1
211 Phương pháp học tập toàn diện Nguyễn Tấn Trường Công an nhân dân 2015 1
212 Kĩ thuật trồng nấm năng suất cao Lê Vệ Hồng (CB) Hồng Đức 2013 1
213 Kĩ thuật sử dụng thuốc trừ sâu an toàn Lê Minh Trí (CB) Hồng Đức 2013 1
214 Chi tiết máy và ứng dụng tin học trong chi tiết máy PGS.TS.Nguyễn Hữu Lộc ĐHQG TP.HCM 2014 4
215 Tin học ứng dụng cầu đường TS.Phạm Văn Thoan Xây Dựng 2013 2
216 Microsoft Project 2010 và ứng dụng trong quản lý dự án xây dựng Nguyễn Thị Hải Như Xây Dựng 2016 3
217 Turbo Pascal với chương trình tính gió động vfa động đất theo TCVN 9386:2012 ThS. Đặng Tỉnh;… Xây Dựng 2014 2
218 Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ sinh học GS.TS.Nguyễn Thị Hiền Khoa học & Kĩ thuật 2016 5
219 Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thực phẩm GS.TS.Nguyễn Thị Hiền Khoa học & Kĩ thuật 2016 5
220 Sổ tay gia công CNC gia công chữ, hoa văn logo, trang trí quảng cáo Trần Thế San; Nguyễn Ngọc Phương Khoa học & Kĩ thuật 2012 1
221 Tài nguyên đất Tây Nguyên Hiện trạng và thách thức Lưu Thế Anh (CB) Khoa học Tự nhiên & Công Nghệ 2016 1
222 Hướng dẫn giải bài tập Nguyên lý máy ThS. Trần Ngọc Thuần Khoa học & Kĩ thuật 2016 5
223 Tính toán thiết kế xây dựng công trình Phạm Huy Chính Xây Dựng 2016 3
224 SAP 2000 phân tích kết cấu công trình thủy lợi thủy điện. Phần nâng cao Vũ Hoàng Hưng (CB) Xây Dựng 2016 2
225 Ứng dụng phần mềm SAP 2000 giải bài toán kết cấu công trình ThS. Nguyễn Hải Hưng Xây Dựng 2016 4
226 Olympic cơ học toàn quốc (1991 - 2015) và bài tập chọn lọc cơ học kết cấu Đinh Hồng Trung Xây Dựng 2016 5
227 Cơ học kết cấu. Tập 1: Hệ tĩnh định GS.TS. Lều Thọ Trình Khoa học & Kĩ thuật 2014 2
228 Giáo trình cơ học kết cấu. Tập 2: Hệ siêu tĩnh Bạch Vũ Hoàng Lan (CB) Xây Dựng 2015 5
229 Cơ học vật liệu và kết cấu composite (Lý thuyết,; Bài tập; Chương trình MATLAB Trần Minh Tú (CB) Xây Dựng 2016 5
230 Giáo trình thực hành Excel 2013 Phạm Quang Huy; Trần Tường Thụy Thời Đại 2014 1
231 Tài liệu huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam Thông tin và truyền thông 2015 2
232 Nhiên liệu sạch PGS.TS. Nguyễn Khánh Diệu Hồng Khoa học & Kĩ thuật 2016 2
233 Kĩ thuật trồng nấm KS. Nguyễn Trọng Đức Phương Đông 2015 1
234 Kĩ thuật trồng và chăm sóc một số loại rau củ: Cà rốt, sư hào, cải bắp, súp lơ, cải ngọt, cần ta, rau thơm và rau gia vị KS. Lê Quốc Tuấn Phương Đông 2015 1
235 Kĩ thuật trồng bưởi, cam, quýt KS. Nguyễn Thái Bằng Phương Đông 2015 2
TỔNG 704