STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ NHÀ XB NĂM
XB
SL
1 Átlát cây rừng Việt Nam. Tập 1 Nguyễn Hoàng Nghĩa Nông nghiệp 2016 2
2 Átlát cây rừng Việt Nam. Tập 2 Nguyễn Hoàng Nghĩa Nông nghiệp 2016 2
3 Átlát cây rừng Việt Nam. Tập 3 Nguyễn Hoàng Nghĩa Nông nghiệp 2016 2
4 Átlát cây rừng Việt Nam. Tập 4 Nguyễn Hoàng Nghĩa Nông nghiệp 2016 2
5 Átlát cây rừng Việt Nam. Tập 5 Nguyễn Hoàng Nghĩa Nông nghiệp 2016 2
6 Átlát cây rừng Việt Nam. Tập 6 Nguyễn Hoàng Nghĩa Nông nghiệp 2016 2
7 Átlát cây rừng Việt Nam. Tập 7 Nguyễn Hoàng Nghĩa Nông nghiệp 2016 2
8 Giáo trình Quản trị Kinh doanh lữ hành PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh; … ĐHKTQD 2012 2
9 Giáo trình Quản trị Kinh doanh khách sạn PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh; TS.Hoàng Thị Lan Hương ĐHKTQD 2013 2
10 Quản trị kinh doanh GS.TS. Nguyễn Thành Độ;… ĐHKTQD 2012 2
11 Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty PGS.TS. Nguyễn Mạnh Quân ĐHKTQD 2015 1
12 Giáo trình Kinh tế công cộng TS. Vũ Cương; PGS.TS. Phạm Văn Vận ĐHKTQD 2013 1
13 Giáo trình Quản lý công nghệ Bộ môn Quản lý công nghệ ĐHKTQD 2013 1
14 Quản trị kinh doanh bảo hiểm PGS.TS. Nguyễn Văn Định ĐHKTQD 2009 1
15 Giáo trình Bảo hiểm PGS.TS. Nguyễn Văn Định ĐHKTQD 2012 2
16 Quản trị thương hiệu TS. Phạm Thị Lan Hương (CB) ĐHKTQD 2014 2
17 Quản trị Marketing PGS.TS. Trương Đình Chiến ĐHKTQD 2014 1
18 Quản trị rủi ro tài chính PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều ĐH Mở TP.HCM 2014 1
19 Các bệnh truyền nhiễm quan trọng và mới nổi trên heo PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hải; TS. Đỗ Tiến Duy Nông nghiệp 2017 5
20 Ngoại khoa thú y Lê Quang Thông; Lê Văn Thọ ĐHQG TP.HCM 2017 5
21 Vi sinh đại cương PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hải ĐHQG TP.HCM 2016 5
22 Giáo trình Sinh lý Thực vật GS.TS. Hoàng Minh Tấn (CB) Nông nghiệp 2006 5
23 Giáo trình Bệnh cây đại cương GS.TS. Vũ Triệu Mẫn Nông nghiệp 2007 5
24 Giáo trình Quản lý dịch hại tổng hợp Nguyễn Thị Kim Oanh Nông nghiệp 2017 5
25 Giáo trình Biện pháp sinh học bảo vệ thực vật Nguyễn Văn Đĩnh (CB) Nông nghiệp 2007 5
26 Giáo trình Bệnh cây nông nghiệp PGS.TS. Lê Lương Tề Nông nghiệp 2007 5
27 Giáo trình Thuốc bảo vệ thực vật PGS.TS. Nguyễn Trần Oánh Nông nghiệp 2007 5
28 Kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai lang Ks. Thái Hà- Đặng Mai Hồng Đức 2011 1
29 Kỹ thuật trồng hoa cảnh trong nhà kính Thái Hà Văn hóa thông tin 2011 1
30 Hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo, quản lý quy hoạch, sử dụng đất, thu hồi bồi thường hỗ trợ tái định cư và văn bản thi hành luật đất đai mới nhất Quí Lâm - Kim Phượng (Sưu tầm và hệ thống hóa Lao động - Xã hội 2014 1
31 Hướng dẫn thi hành luật đất đai- luật nhà nhà ở luật kinh doanh bất động sản 420 tình huống giải đáp xử lý những vướng mắc trong công tác đất đai, xây dựng và nhà ở Quí Lâm - Kim Phượng (Sưu tầm và hệ thống hóa Nông nghiệp 2014 1
32 Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn ngành sản xuất giấy và bột giấy Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam và Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp   1
33 Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn ngành thuộc da Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam và Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp   1
34 Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn ngành sản xuất bia Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam và Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp   1
35 Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn ngành dệt nhuộm Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam và Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp   1
36 Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn ngành sản xuất tinh bột sắn Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam và Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp   1
37 Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn ngành Luyện thép lò điện hồ quang Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam và Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp   1
38 Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp   1
39 Hướng dẫn chi tiết về quản lý đất đai, nhà ở- quy định hợp pháp để cấp phép xây dựng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất  Hồng Đức Quí Lâm 2017 3
40 So sánh đất đai 2003-2013 và các văn bản về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường thiệt hại về đất  Nông Nghiệp LG: Nguyễn Ngọc Điệp 2018 3
41 Các thông tư hướng dẫn chi tiết của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ xây dựng, Bộ tài chính về đất đai – nhà ở từ năm 2014-2017 Hồng Đức Quí Lâm- Kim Phượng 2017 3
42 Hệ thống nông nghiệp Việt Nam. Lý thuyết & Thực tiễn PGS.TS. Phạm Văn Hiền (CB) Nông nghiệp 2017 5
43 Hướng dẫn sản xuất lúa hữu cơ cho các bên liên quan trong mô hình liên kết chuỗi giá trị TS.Nguyễn Công Thành Nông nghiệp 2018 5
44 Các loài nấm gây bệnh hại cây trồng nông nghiệp ở Việt Nam Đặng Vũ Thị Thanh Nông nghiệp 2018 5
45 Dinh dưỡng và bệnh dinh dưỡng trên vật nuôi Võ Văn Ninh Nông nghiệp 2017 5
46 Giáo trình Côn trùng nông nghiệp PGS.TS. Trần Đăng Hòa Nông nghiệp 2017 5
47 Giáo trình Côn trùng học đại cương PGS.TS. Trần Đăng Hòa Nông nghiệp 2017 5
48 Giống cây kháng côn trùng TS. Nguyễn Văn Huỳnh Nông nghiệp 2012 2
49 Thực hành chẩn đoán bệnh học truyền nhiễm trên heo TS.BSTY. Đỗ Tiến Duy (CB) Nông nghiệp 2018 5
50 Giáo trình Hóa học Kỹ thuật môi trường Lê Hoàng Việt; Phạm Văn Toàn; Kim Lavane Nông nghiệp 2017 3
51 Thuật ngữ Anh -Việt ngành gỗ, giấy, nội thất Bùi Thị Thiên  Kim ĐHQG TP.HCM 2016 5
52 Giáo trình Truyền nhiệt PGS.TS. Nguyễn Hay Nông nghiệp 2007 15
53 Máy sau thu hoạch PGS.TS. Nguyễn Hay ĐHQG TP.HCM 2003 15
54 Thiết kế kiến trúc với Sketchup & Vray TRẦN QUANG MINH 2013 2013 3
55 (1CD) Thực hành Autocad 2017- Cơ bản & nâng cao VL COMP 2016 2016 3
56 Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng VĂN THỊ THANH HƯƠNG 2017 2017 3
57 Sketchup và Vray dành cho người tự học PHƯƠNG HOA 2016 2016 3
58 Luật doanh nghiệp HOÀNG PHONG HÀ 2014 2014 3
59 Luật thanh tra năm 2010 và nghị định số 159 VŨ TRỌNG LÂM 2017 2017 2
60 Bộ luật dân sự THANH HƯƠNG 2018 2018 3
61 Bộ luật hình sự hiện hành    2018 2018 3
62 Thiết kế đô thị có minh họa KIM QUẢNG QUÂN 2013 2013 3
63 101 Bước vẽ chì căn bản trong hội họa ROBERT CAPITOLO 2015 2015 3
64 Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành NGUYỄN VĂN MẠNH 2012 2012 3
65 GT Văn hoá kinh doanh DƯƠNG THỊ LIỄU 2013 2013 4
66 Bài tập hình học họa hình NGUYỄN QUANG CỰ 2016 2016 3
67 T1 - BT vẽ kỹ thuật cơ khí TRẦN HỮU QUẾ 2016 2016 3
68 T2 - BT vẽ kỹ thuật cơ khí TRẦN HỮU QUẾ 2016 2016 3
69 Tập 1 - Hình học hoạ hình NGUYỄN ĐÌNH ĐIỆN 2015 2015 5
70 Nguyên lý động cơ đốt trong NGUYỄN TẤT TIẾN 2015 2015 3
71 T1- Vẽ kỹ thuật cơ khí TRẦN HỮU QUẾ 2016 2016 3
72 T2- Vẽ kỹ thuật cơ khí TRẦN HỮU QUẾ 2013 2013 3
73 Tài chính doanh nghiệp VŨ VIỆT QUÃNG 2017 2017 3
74  Luật tố cáo - luật khiếu nại (hiệu lực 1-1-2019) QUÝ LÂM 2018 2018 2
75 Luật xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất NGUYỄN HỮU ĐẠI 2017 2017 3
76 Bài tập cơ học đất TẠ ĐỨC THỊNH 2018 2018 3
77 Sổ tay chọn máy thi công xây dựng NGUYỄN TIẾN THỤ 2015 2015 3
78 Sử dụng phần mềm 3DS MAX trong TK kiến trúc... PHẠM THỌ HÒA 2016 2016 3
79 Tải trọng và tác động tiêu chuẩn thiết TRỊNH XUÂN SƠN 2016 2016 1
80 Thiết kế công trình hạ tầng đô thị và GT công cộng thành phố NGUYỄN XUÂN VINH 2013 2013 3
81 Thiết kế và xây dựng công trình ngầm và công trình đào sâu IVACNHUC 2012 2012 3
82 TCVN 5574:2012- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép TRỊNH XUÂN SƠN 2014 2014 1
83 Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải TRỊNH XUÂN LAI 2000 2000 1
84 Kỹ thuật điện ĐẶNG VĂN ĐÀO 2014 2014 5
85 Bình sai tính toán lưới trắc địa và GPS HOÀNG NGỌC HÀ 2006 2006 3
86 Bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2015 TRẦN VĂN BIÊN 2017 2017 1
87 Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự 2015 TRẦN VĂN BIÊN 2017 2017 1
88 GT tư tưởng Hồ Chí Minh NGUYỄN DUY HÙNG 2014 2014 10
89 Giáo trình thực hành Coreldraw PHẠM QUANG HIỂN 2016 2016 5
90 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, TT Hồ Chí Minh) BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 2017 2017 10
91 Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Hồng Đức Nguyễn Phương 2018 1
92 Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018: "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Hồng Đức Tăng Bình; Ái Phương 2018 1
93 Đại tướng - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong cuộc trường chinh lịch sử cùng dân tộc Hồng Đức Nguyễn Hòa 2016 1
94 Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim nhân dân Hồng Đức Quí Lâm 2017 1
95 Biển đảo Việt Nam trong trái tim tổ quốc Hồng Đức Mạnh Hùng 2017 1
96 Cẩm nang pháp luật về biển, đảo - 100 câu hỏi pháp luật về biển đảo Thế giới Nguyễn Phương 2018 1
97 Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa và những quy định mới về biển, đảo Thế giới Quý Lâm 2016 1
98 Bình luận khoa học luật đất đai (năm 2013) Lao động Ts. Phạm Thị Hương Lan 2018 1
99 Đại tướng - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong cuộc trường chinh lịch sử cùng dân tộc Hồng Đức Nguyễn Hòa 2017 1
100 Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018: "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Hồng Đức Tăng Binh - Ái Phương 2018 1
101 Bửu ngôn du lịch 3 miền_Miền Bắc Bửu Ngôn Thanh Niên 2017 2
102 Bửu ngôn du lịch 3 miền_Miền Trung Bửu Ngôn Thanh Niên 2016 2
103 Bửu ngôn du lịch 3 miền_Miền Nam Bửu Ngôn Thanh Niên 2012 2
104 Du lịch Việt Nam qua thác nước Trần Đình Ba VHTT 2012 2
105 Địa lý du lịch cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Minh Tuệ; TS.Vũ Đình Hòa GDVN 2017 2
106 Du lịch Việt Nam từ lý thuyết đến thực tiễn Phan Huy Xu, Võ Văn Thành  Tổng hợp 2018 3
107 Du lịch cộng đồng Bùi Thị Hải Yến (CB) GDVN 2012 2
108 Phát triển du lịch trên cơ sở khai thác hợp lý giá trị di sản văn hóa thế giới vật thể TS. Bùi Thị Thống Nhất Đà Nẵng 2016 3
109 Quy hoạch du lịch Bùi Thị Hải Yến GDVN 2013 5
110 Giáo trình Du lịch văn hóa_Những vấn đề lý luận và nghiệp vụ Trần Thúy Anh (CB) GDVN 2014 5
111 Tuyến điểm du lịch Việt Nam Bùi Thị Hải Yến GDVN 2017 3
112 Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh; TS. Hoàng Thị Lan Hương ĐHKTQD 2013 5
113 Kỹ năng giao tiếp kinh doanh TS. Nguyễn Văn Hùng (CB) Kinh tế TP.HCM 2017 5
114 Một số vấn đề văn hóa du lịch Việt Nam Võ Văn Thành VHVN 2016 3
115 Tìm trong di sản văn hóa phương Nam Nguyễn Đông Triều, Phan Mạnh Hùng VHVN 2016 3
116 Việt Nam với những di sản thế giới Kim Nguyễn (CB) TNMT&BĐVN 2018 3
117 Di tích lịch sử - văn hóa Việt Nam Nguyễn Lan Phương  VHDT 2018 3
118 Di tích và danh thắng nơi đầu sóng ngọn gió Nhân Cơ  VHDT 2018 3
119 Hang, động nổi tiếng ở Việt Nam Đặng Việt Thủy Hồng đức 2018 3
120 Thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi TCVN 9395-2012 Xây Dựng  2017 1
121 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép TCVN 5575 – 2012 Xây Dựng  2014 1
122 Tính toán các công trình xử lý & phân phối nước cấp Trịnh Xuân Lai Xây Dựng  2017 3
123 Xử lý nước cấp cho sinh hoạt & công nghiệp Trịnh Xuân Lai Xây Dựng  2016 2
124 Quản trị rủi ro xí nghiệp trong nền kinh tế toàn cầu Dương Hữu Hạnh Lao Động   1
125 Tối ưu hóa hệ thống cấp thoát nước và môi trường PGS.TS. Phan Vĩnh Cẩn KHKT   4
126 Kỹ thuật xử lý nước thải Phạm Thị Tố Oanh  Xây dựng 2018 3
127 Bài giảng Quản lý dự án PGS.TS. Trần Hữu Đào; TS. Nguyễn Thị Xuân Hương; ThS. Phạm Thị Huế ĐHLN 2017 3
128 Bài giảng Cơ sở dữ liệu Khương Thị Quỳnh ĐHLN 2017 3
129 Hướng dẫn thực hành cây ăn quả và cây công nghiệp ThS. Bùi Thị Cúc ĐHLN 2017 3
130 Giáo trình Sinh lý thực vật Tập II: Phần thực hành TS. Khương Thị Thu Hương cb; TS. Nguyễn Văn Việt ĐHLN 2017 3
131 Bài giảng Phát triển sinh kế Phạm Quang Vinh ĐHLN 2017 3
132 Giáo trình Kết cấu ô tô GS.TS. Vũ Đức Lập ĐHLN 2017 3
133 Giáo trình Kinh tế vi mô II TS. Nguyễn Quang Hà; ThS. Mai Quyên ĐHLN 2017 3
134 Bài giảng Bản đồ học ThS. Hồ Văn Hóa; ThS. Nguyễn Thị Oanh ĐHLN 2017 3
135 Giáo trình Công nghệ xẻ gỗ PGS.TS. Nguyễn Văn Thiết ĐHLN 2017 3
136 Bài giảng Hướng dẫn thực hành GIS & Viễn thám ThS. Nguyễn Trọng Minh; ThS. Lê Thị Khiếu ĐHLN 2017 3
137 Bài giảng Thiết kế sản phẩm nội thất TS. Nguyễn Thị Hương Giang; TS. Lý Tuấn Trường ĐHLN 2017 3
138 Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế TS. Nguyễn Văn Hợp; TS. Nguyễn Tiến Thao ĐHLN 2017 3
139 Bài giảng Hệ thống thông tin đất đai ThS. Phạm Thanh Quế; ThS. Phùng Trung Thanh; ThS. Hồ Văn Hóa; ThS. Nguyễn Thị Hải ĐHLN 2017 3
140 Bài giảng Kỹ thuật lâm sinh chuyên đề ThS. Phạm Thị Huyền ĐHLN 2017 3
141 Bài giảng Thủy văn công trình TS. Phạm Văn Tĩnh (cb); ThS. Phạm Việt Minh; ThS. Lê Thị Huệ; KS. Đặng Thị Hồng ĐHLN 2017 3
142 Bài giảng Xây dựng mặt đường ô tô TS. Đặng Văn Thanh ĐHLN 2017 3
143 Bài giảng Thi công cầu ThS. Trần Việt Hồng; ThS. Phạm Minh Việt ĐHLN 2017 3
144 Hướng dẫn thực hành Phương pháp đào tạo cán bộ tập huấn Phạm Quang Vinh ĐHLN 2017 3
145 Bài giảng Cơ học đất ThS. Nguyễn Văn Bắc; KS. Hoàng Gia Dương ĐHLN 2017 3
146 Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 TS. Bùi Thị Minh Nguyệt; ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền ĐHLN 2017 3
147 Giáo trình Kinh tế tài nguyên và môi trường TS. Trần Thị Thu Hà; TS. Lê Đình Hải ĐHLN 2017 3
148 Bài giảng Bài tập toán cao cấp ThS. Đõ Thúy Hằng; ThS. Nguyễn Thị Quyên ĐHLN 2017 3
149 Bài giảng Quản trị công nghệ Nguyễn Minh Đạo; Nguyễn Thị Diệu Linh ĐHLN 2017 3
150 Bài giảng Đàm phán trong kinh doanh Ths. Nguyễn Bá Huân; ThS. Phạm Thị Huế ĐHLN 2017 3
151 Bài giảng Thống kê doanh nghiệp ThS. Võ Thị Phương Nhung; ThS. Võ Thị Hải Hiền; Cn. Phạm Thị Trà My ĐHLN 2017 3
152 Bài giảng Sức bền vật liệu II ThS. Nguyễn Thị Lục (cb); Ks. Thân văn Ngọc ĐHLN 2017 3
153 Bài giảng Phương pháp khuyến nông ThS. Trịnh Hải Vân; ThS. Hoàng Ngọc Ý ĐHLN 2017 3
154 Giáo trình Nguyên lý cắt vật liệu gỗ Hoàng Tiến Đượng Nông nghiệp 2016 2
155 Giáo trình Công nghệ xẻ gỗ PGS.TS. Nguyễn Văn Thiết Nông nghiệp 2017 2
156 Giáo trình Khoa học gỗ PGS.TS. Vũ Huy Đại (CB) Nông nghiệp 2016 2
TỔNG 461