STT BÀI GIẢNG TÁC GIẢ NHÀ XB NĂM
XB
SL
1 Tiếng Anh chuyên ngành ngành Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường ThS. Nguyễn Thị Hoa; TS. TS. Nguyễn Thị Hà;  PHĐHLN 2021 5
2 Bổ sung kiến thức các môn lý luận chính trị TS. Nguyễn Sỹ Hà; ThS. Nguyễn Thị Hằng Nga; ThS. Nguyễn Thị Ái Vân; ThS. Phạm Thị Luận PHĐHLN 2021 30
3 Đánh giá Đất Đai ThS. Nguyễn Thị Hải; ThS. Phan Trọng Thế PHĐHLN 2021 15
4 Bg Thuế ThS. Đinh Thị Thu Thủy;   ThS. Thái Hữu Thọ PHĐHLN 2021 20
5 Khoa học môi trường và tài nguyên thiên nhiên ThS. Nguyễn Văn Lâm; ThS. Văn Nữ Thái Thiên PHĐHLN 2021 10
6  Ứng dụng phân tích không gian trong quản lý tài nguyên thiên nhiên ThS.Võ Minh Hoàn; TS. Nguyễn Thị Hà PHĐHLN 2021 15
7 Định giá đất và bất động sản Nguyễn Lê Quyền PHĐHLN 2020 20
8 Kinh tế nông nghiệp Vũ Thu Hương
Trần Văn Hùng
PHĐHLN 2020 30
9 Toán Kinh tế Nguyễn Xuân Thành PHĐHLN 2020 30
10 Kinh tế công cộng Nguyễn Sỹ Minh PHĐHLN 2020 10
11 Kế toán quản trị Phạm Thị Thu Hương
Đoàn Thùy Lâm
PHĐHLN 2020 30
12 Biến đổi khí hậu và tài nguyên môi trường Nguyễn Thị Hà
Vũ Thị Thu Hòa
Nguyễn Văn Phú
PHĐHLN 2020 15
13 Quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm Lê Hồng Việt
Nguyễn Thị Hạnh
Trần Thị Ngoan
PHĐHLN 2020 5
14 Đánh giá tác động môi trường Văn Nữ Thái Thiên
Vũ Thị Thu Hòa
Nguyễn Văn Phú
PHĐHLN 2020 15
15 Bồi thường giải phóng mặt bằng Phan Thị Hiền PHĐHLN 2022 20
16 Kế toán thương mại dịch vụ và xây lắp Đoàn Thùy Lâm PHĐHLN 2022 15
17 Hệ thống thông tin đất đai Nguyễn Thanh Hùng PHĐHLN 2022 20
18 Khởi sự và tạo lập doanh nghiệp Nguyễn Xuân Thành PHĐHLN 2022 30
19 Kinh tế đầu tư Nguyễn Sỹ Minh PHĐHLN 2022 30
20 Bệnh lý học thú y 1 Phạm Thị Huê PHĐHLN 2022 40
21 Khí tượng thủy văn Trần Thị Ngoan PHĐHLN 2022 15
22 Thanh tra đất đai Trần Thị Kim Chuyên PHĐHLN 2022 20
23 Chăn nuôi lợn Nguyễn Thị Chuyên PHĐHLN 2022 40
24 Hóa môi trường Tạ Ngọc Minh Phương PHĐHLN 2022 10
25 Phòng trừ cỏ dại Nguyễn Thị Thu Hương PHĐHLN 2022 6
26 Quốc gia khởi nghiệp DAN SENOR & SAUL SINGER THẾ GIỚI 2021 3
27 Kinh điển về khởi nghiệp BILL AULET LAO ĐỘNG 2022 3
28 GT Kinh tế vi mô nâng cao TÔ TRUNG THÀNH ĐHKTQD 2022 5
29 Giáo trình văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh HOÀNG VĂN HẢI ĐHQGHN 2022 3
30 Digital Marketing-Chiến lược là lược đi để chiến NGUYỄN TIẾN HUY DÂN TRÍ 2022 3
31 Chủ động trong thế giới bị động DIÊM HIỂU VŨ THẾ GIỚI 2021 3
32 Sức mạnh của tập trung JACK CÀNIELD C.THƯƠNG 2021 3
33 Khoa học và nghệ thuật của việc ra quyết định REX V.BROWN T.NIÊN 2021 3
34 Học cách sống tự lập LIU YONG KIM ĐỒNG 2021 3
35 Marketing B2B sáng tạo-Innovative B2B Marketing SIMON HALL HỒNG ĐỨC 2021 3
36 No.1-Chat với startups-Từ ý tưởng đến gọi vốn thành LÊ MỸ NGA ĐHKT QUỐC DÂN 2021 3
37 Kinh tế và quản lý bất động sản ĐOÀN DƯƠNG HẢI TÀI CHÍNH 2022 2
38 Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh ADAM KHOO PHỤ NỮ 2021 3
39 Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế HOÀNG KHẮC LỊCH ĐHQGHN 2021 4
40 (BC) Chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế HOÀNG KHẮC LỊCH ĐHQGHN 2021 3
41 Lựa chọn đúng quan trọng hơn nỗ lực ANNIE DUKE THẾ GIỚI 2021 3
42 Đầu tư phát triển bất động sản và quản lý dự án ĐOÀN DƯƠNG HẢI TÀI CHÍNH 2022 3
43 GT hành vi người tiêu dùng VŨ HUY THÔNG ĐHKTQD 2022 2
44 Làm việc từ xa từ A đến Z-Work together anywhere LISETTE SUTHERLAND LAO ĐỘNG 2020 3
45 Kinh doanh trong thời đại 4.0 SUNIL GUPTA ĐHKTQD 2021 2
46 Giáo trình quản trị học TRẦN DỤC THỨC TÀI CHÍNH 2021 5
47 Phân tích tài chính doanh nghiệp NGÔ KIM PHƯỢNG TÀI CHÍNH 2021 5
48 Toàn thư tâm lý học MOTOFUMI FUKAHORI THẾ GIỚI 2021 3
49 (KèmTK)Kế toán hành chính sự nghiệp MAI THỊ HOÀNG MINH KINH TẾ 2022 5
50 Kĩ năng đọc thông minh biến thông tin thành sức mạnh INTITUTE T.NIÊN 2021 3
51 Thì và sự phối hợp thì trong tiếng Anh MAI LAN HƯƠNG ĐÀ NẴNG 2021 2
52 (LC) New Toeic-5 Actual Tests TUẤN KIỆT T. NIÊN 2021 5
53 (RC) New Toeic-5 Actual Tests TUẤN KIỆT T. NIÊN 2021 5
54 Công sở-Tự học đàm thoại tiếng Anh TRI THỨC VIỆT HỒNG ĐỨC 2021 2
55 Giới từ tiếng Anh MAI LAN HƯƠNG ĐÀ NẴNG 2021 2
56 Phương pháp luyện nói tiếng anh lưu loát MOON NGUYỄN DÂN TRÍ 2022 2
57 Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh  MAI LAN HƯƠNG ĐÀ NẴNG 2021 2
58 Giải thích ngữ pháp tiếng Anh với bài tập & đáp án MAI LAN HƯƠNG ĐÀ NẴNG 2021 2
59 Cách biến đổi câu trong tiếng Anh MAI LAN HƯƠNG ĐÀ NẴNG 2021 2
60 (K.CD) Tomato Toeic Speaking Flow KIM HYEONJU TỒNG HỢP 2021 5
61 YBM Start Toeic Listening LÊ THỊ CẨM NHUNG DÂN TRÍ 2021 5
62 YBM Start Toeic Reading LÊ THỊ CẨM NHUNG DÂN TRÍ 2021 5
63 Giáo trình quản trị bán hàng Vũ Minh Đức ĐHKTQD 2017 3
64 Bài giảng Viễn thám và G1S Nguyễn Trọng Minh Hà Nội  ĐHLN 2022 5
65 Bài giảng Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tể - xã hội  TS. Cao Thị Thu Hiền ĐHLN 2022 5
66 Bài giảng Thực thi pháp luật  Nguyễn Thị Tiến, Võ Mai Anh  ĐHLN 2022 5
67 Bài giảng Luật thú y  Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thu Trang ĐHLN 2022 5
68 Bài giảng Quản trị nhà hàng  Nguyễn Thùy Dung ĐHLN 2022 5
69 Giáo trình Sinh lý thực vật  Mai Hài Châu (Chủ biên), Nguyễn Văn Việt, La Việt Hồng  KHKT 2022 20
70 Giáo trình Viễn thám trong quản lý đất đai  Trần Quang Bào, Trần Thị Thơm, Lê Hùng Chiến (Đồng chủ biên) KHKT 2022 10
71 Bài giảng Khởi sự kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp ThS. Nguyễn Thị Thu Nga ĐHLN 2022 5
72 Bài giảng Quản trị chất lượng dịch vụ ThS. Vũ Văn Thịnh; ThS. Nguyễn Thị Phượng ĐHLN 2022 5
73 Bài giảng Kế toán ngân sách TS. Đoàn Thị Hân; TS. Lưu Thị Thảo ĐHLN 2022 5
74 Cơ sở tính toán Máy và thiết bị khai thác - sơ chế gỗ TS. Trần Văn Tưởng (CB); TS. Hoàng Sơn ĐHLN 2022 3
75 Xây dựng các hàm sinh khối đối với rừng tự nhiên và rừng trồng PGS.TS. Nguyễn Văn Thêm (CB) và nhiều người khác ĐHLN 2022 3
76 Quản lý du lịch sinh tháí tại vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên TS. Bùi Thị Minh Nguyệt (CB); TS. Nguyễn Thị Xuân Hương ĐHLN 2022 5
77 Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm ThS. Hoàng Thị Kim Oanh; TS. Nguyễn Thị Xuân Hương ĐHLN 2022 10
78 Bài giảng Đạo đức nghề công tác xã hội ThS. Nguyễn Thị Trang (CB); ThS. Bùi Thị Ngọc Thoa ĐHLN 2022 5
79 Bài giảng Đồ phì đất và dinh dưỡng cây trồng ThS. Nguyễn Thị Bích Phượng; ThS Trần Thị Nhâm ĐHLN 2022 5
80 Điều tra, giám sát tài nguyên rừng bằng ứng dụng di động Bùi Mạnh Hưng; Nguyễn Thị Bích Phượng ĐHLN 2022 3
81 Các phương pháp xử lý số liệu trong quan trắc sinh thái học Nguyễn Thanh tuấn, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Văn Quý Nông nghiệp 2021 10
82 Những cách thức và phương pháp xử lý số liệu trong lâm học PGS.TS. Nguyễn Văn Thêm, Đào Thị Thùy Dương, Trần Thị Ngoan, Nguyễn Xuân Hùng Nông nghiệp 2021 10
83  Tiềm năng nước ép cây bạch dương; Сокопродуктивность березняков Gryazkin A. V.; Vũ Văn Hùng; Trần Trung Thành St.Petersburg 2022 3
84 An ninh tài chính Việt Nam (Giai đoạn 2000-2018) Trần văn hùng ĐHQG TP.HCM 2021 1
85 Bồi thường giải phóng mặt bằng Phan Thị Hiền PHĐHLN 2022 20
86 Kế toán thương mại dịch vụ và xây lắp Đoàn Thùy Lâm PHĐHLN 2022 15
87 Hệ thống thông tin đất đai Nguyễn Thanh Hùng PHĐHLN 2022 20
88 Khởi sự và tạo lập doanh nghiệp Nguyễn Xuân Thành PHĐHLN 2022 30
89 Kinh tế đầu tư Nguyễn Sỹ Minh PHĐHLN 2022 30
90 Bệnh lý học thú y 1 Phạm Thị Huê PHĐHLN 2022 40
91 Khí tượng thủy văn Trần Thị Ngoan PHĐHLN 2022 15
92 Thanh tra đất đai Trần Thị Kim Chuyên PHĐHLN 2022 20
93 Chăn nuôi lợn Nguyễn Thị Chuyên PHĐHLN 2022 40
94 Hóa môi trường Tạ Ngọc Minh Phương PHĐHLN 2022 10
95 Phòng trừ cỏ dại Nguyễn Thị Thu Hương PHĐHLN 2022 6
96 Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành Thú Y ThS. Dương Thị Việt Hà PHĐHLN 2022 1
97 Chẩn đoán bệnh thú y ThS. Bùi Thị Diệu Mai PHĐHLN 2022 1
98 Khoa học đất đại cương ThS. Trần Thị Bích Hường PHĐHLN 2022 1
99 Hoa và cây cảnh TS. Đinh Quang Tuyến
Dương Thị Việt Hà
PHĐHLN 2022 1
100 Quan trắc môi trường ThS. Trần Thị Nhật PHĐHLN 2022 1
TỔNG 998