STT TÀI LIỆU TÁC GIẢ NHÀ XB NĂM XB SL
1 Giáo trình An toàn và vệ sinh lao động Phạm Xuân Vượng (Chủ biên) ĐH Nông nghiệp 2009 1
2 Đạt chất lượng bằng các phương pháp và công cụ nào? Joe Johnson, NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2003. Trẻ 2003 1
3 Tài liệu hướng dẫn thực hiện, thông tin chuyên đề Lê Anh Tuấn, ISO 9000 - Tài liệu hướng dẫn thực hiện, Thông tin chuyên đề, TTTTKHKT Hoá chất 1999 1
4 Nguyên lí thiết kế nhà máy chế biến gỗ Hoàng Tiến Đượng ĐHLN 2010 1
5 Công nghệ xẻ - mộc, tập 1 Trần Ngọc Thiệp, Võ thành Minh, Đặng Đình Bôi ĐHLN 1992 1
6 Công nghệ xẻ - mộc, tập 2 Trần Ngọc Thiệp, Võ thành Minh, Đặng Đình Bôi  ĐHLN 1992 1
7 Ecgonomi trong thiết kế và sản xuất Nguyễn Bạch Ngọc Giáo dục 2000 1
8 Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú, NXB giáo dục Hà Nội 1998 Giáo dục 1998 1
9 Dung sai và lắp ghép Ninh Đức Tốn Giáo dục 2009 1
10 Thông gió và Kỹ thuật xử lý khí thải Nguyễn Duy Động Giáo dục 1999 1
11 Tổ chức thi công xây dựng Lê Hồng Thái Xây dựng 2009 1
12 Giáo trình an toàn điện Nguyễn Đình Thắng Giáo dục 2003 1
13 Các Phương pháp sản xuất vật liệu xơ sợi cho ngành công nghiệp giấy Lê Quang Diễn; Phan Huy Hoàng; Nguyễn Thị Minh Nguyệt Bách khoa H. 2015 1
14 Lò hơi tập 1 Nguyễn Sỹ Mão  KHKT 2006 1
15 Lò hơi tập 2 Nguyễn Sỹ Mão KHKT 2006 1
16 Thiết bị trao đổi nhiệt Bùi Hải và cộng sự  KHKT 1999 1
17 Nhiệt động kỹ thuật Phạm Lê Dần, Bùi Hải KHKT 1990 1
18 Công nghệ sinh học,Tập 3: Enzym và ứng dụng Phạm Thị Trân Châu, Phan Tuấn Nghĩa (2009).  Giáo dục 2009 1
19 Kỹ thuật di truyền và ứng dụng Lê Đình Lương ĐHQGHN 2004 1
20 Vi sinh vật y học Nguyễn Thị Chính ĐHQGHN 2005 1
21 Miễn dịch học Phạm Văn Ty  ĐHQGHN 2004 1
22 Cơ sở di truyền chọn giống thực vật Lê Duy Thành KHKT 2001 1
23 Cải tạo môi trường bằng chế phẩm vi sinh vật Chu Thị Thơm  Lao động 2006 1
24 Cơ sở Công nghệ tế bào động vật và ứng dụng Khuất Hữu Thanh Giáo dục 2010 1
25 Công nghệ sinh học (tập 2 - Công nghệ tế bào) Vũ Văn Vụ, Nguyễn Mộng Hùng, Lê Hồng Điệp Giáo dục 2006 1
26 Hoá sinh học Phạm Thị Trân Châu, Trần Thị Áng Giáo dục 2003 1
27 Thực hành Hoá sinh học Nguyễn Văn Mùi  KHKT 2001 1
28 Tin sinh học Nguyễn Văn Cách. KHKT 2005 1
29 Trồng cây nông nghiệp, cây dược liệu và đặc sản dưới tán rừng Nguyễn Ngọc Bình  Nông nghiệp HN 2002 1
30 Miễn dịch học cơ sở Đỗ Ngọc Liên  ĐHQGHN 1999 1
31 Hóa sinh Công nghiệp  Lê Ngọc Tú (chủ biên), … KHKT 1997 1
32 Sinh học tập 1  W. D. Phillip - I.J. Chilton, NXB Giáo dục. 2007 Giáo dục 2007 1
33 Sinh học tập 2 W. D. Phillip - I.J. Chilton, NXB Giáo dục. 2007 Giáo dục 2007 1
34 Sinh học cơ thể động vật Trịnh Hữu Hằng  ĐHQGHN 2007 1
35 Công nghệ sinh học thực vật: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng - Tập 1 Dương Tấn Nhựt Nông nghiệp 2011 1
36 Công nghệ sinh học trên người và động vật Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc  Giáo dục 2007 1
37 Sinh lý học người và động vật Nguyễn Như Hiền, Nguyễn Hồng Hạnh Giáo dục 2007 1
38 Công nghệ sản xuất kháng sinh Lê Gia Hy KHKT 2013 1
39 Giáo trình công nghệ lên men  Lương Đức Phẩm Giáo dục 2012 1
40 Cơ sở công nghệ vi sinh vật và ứng dụng Lê Gia Hy, Khuất Hữu Thanh  Giáo dục 2012 1
41 Giáo trình Hệ
thống nông nghiệp
Phạm Tiến Dũng, Vũ Đình Tôn  Nông nghiệp 2013 1
42 Giáo trình Bệnh cây chuyên khoa Vũ Triệu Mân và cộng sự Nông nghiệp   1
43 Sinh học phân tử tế bào và ứng dụng Võ Thị Thương Lan Giáo dục 2007 1
44 Các giải pháp kiến trúc khỉ hậu Việt Nam Phạm Đức Nguyên, Nguyễn Thu Hòa, Trần Quốc Bảo  KHKT 2006 1
45 Cơ học đất Nguyễn Đình Dũng   Xây dựng 2012 1
46 Thủy khí động lực ứng dụng Vũ Duy Quang Xây dựng 2006 1
47 Công trình tháo lũ trong hệ thống đầu mối thuỷ lợi Nguyễn Văn Cung, Nguyễn Xuân Đặng, Ngô Trí Viềng Xây dựng 2015 1
48 Xây dựng mặt đường ô tô Nguyễn Quang Chiêu (chủ biên), Phạm Huy Khang ĐH Giao thông 2002 1
49 Tính toán kết cấu theo lý thuyết tối ưu Lê Xuân Huỳnh KHKT 2005 1
50 Thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà công nghiệp PGS.TS. Nguyễn Minh Thái. Xây dựng 2010 1
51 Giáo trình thủy công tập 1  Trường Đại học thuỷ lợi - Ngô Trí Viềng,… Xây dựng 2004 1
52 Giáo trình thủy công tập 2 Trường Đại học thuỷ lợi - Ngô Trí Viềng,… Xây dựng 2005 1
53 Giáo trình Máy xây dựng Lưu Bá Thuận (2011). Nhà xuất bản xây dựng. Xây dựng 2011 1
54 Tên cây rừng Việt Nam Vụ khoa học công nghệ và chất lượng sản phẩm Nông nghiệp 2000 1
55 Cơ sở sinh học bảo tồn Primack, R.  KHKT 1999 1
56 Cơ sở sinh thái học tập I P.E. Odum  KHKT 1978 1
57 Bảo tồn đa dạng sinh học Nguyễn Hoàng Nghĩa (1999). Nông nghiệp 1999 1
58 Bảo tồn nguôn gen cây rừng Nguyễn Hoàng Nghĩa (1999) Nông nghiệp 1999 1
59 Danh lục các loài thú việt nam Đặng Huy Huỳnh, Đào Văn Tiến &nnk KHKT 1991 1
60 Thiên tai khô hạn cháy rừng và các giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng ở Việt Nam Phạm Ngọc Hưng (2001) Nông nghiệp 2001 1
61 Trầm hương Trần Ngọc Hải, Lao động 2007 1
62 Cơ sở sinh thái học của kinh doanh rừng mưa Baur. G.  Vương Tấn Nhị dịch. KHKT 1976 1
63 Công nghệ canh tác nông lâm kết hợp Cục Khuyến nông - khuyến lâm  Nông nghiệp 1996 1
64 Canh tác bền vững trên đất dốc ở Việt Nam Thái Phiên, Nguyễn Tử Siêm  Nông nghiệp 1998 1
65 Át lát cấu tạo, tính chất gỗ và tre Việt Nam PGS. TS. Nguyễn Đình Hưng, ThS. Lê Thu Hiền, ThS. Đỗ Văn Bản Nông nghiệp 2009 1
66 Át lát cấu tạo, tính chất gỗ và tre Việt Nam TS. Nguyễn Tử Kim, …. Nông nghiệp 2015 1
67 Xói mòn đất hiện đại và các biện pháp phòng chổng xói mòn 4. Nguyễn Quang Mỹ, Xói mòn đất hiện đại và các biện pháp phòng chổng xói mòn ĐHQG 2005 1
68 Sinh lý học gia súc Nguyễn Xuân Tịnh, Tiết Hồng Ngân, Nguyễn Bá Mùi, Lê Thị Mộng Loan. Nông nghiệp 1996 1
69  Độc chất học thú y Lê Thị Ngọc Diệp, Bùi Thị Tho. ĐH Nông nghiệp 2015 1
70 Côn trùng và động vật hại nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Văn
Đĩnh; Hà Quang Hùng...[et al] 
ĐH Nông nghiệp 2012 1
71 Giáo trình cỏ dại và biện pháp phòng trừ  Hà Thị Thanh Bình (ch.b.), Vũ Duy
Hoàng, Nguyễn Tất Cảnh, Chu Anh
Tiệp;
ĐH Nông nghiệp 2016 1
72 Thú Việt Nam. Tập 1 Nguyễn Vĩnh Thanh; Đồng Thanh Hải KHTN & CN 2020 4
73 Mammals of vietnam Nguyen Vinh Thanh; Dong Thanh Hai KHTN & CN 2020 3
74 Rừng ngập mặn 1. Bùi Thị Thu Trang
2. Nguyễn Văn Quý
PHĐHLN 2021 5
75 Kỹ thuật trồng một số loài cây Lâm Nghiệp 1. Nguyễn Thị Hiếu
2. Nguyễn Văn Thành
PHĐHLN 2021 5
76 Hệ thống thông tin địa lý 1. Mai Thị Huyền
2. Phạm Thị Lộc
PHĐHLN 2021 20
77 Trắc địa Địa Chính 1. Đỗ Thị Hồng
2. Trần Văn Nam
PHĐHLN 2021 20
78 Quản lý hành chính nhà nước về đất đai 1. Phan Trọng Thế
2. Trần Thị Kim Chuyên
PHĐHLN 2021 20
79 Tin học Ứng dụng trong quản lý đất đai 1. Phan văn Tuấn
2. Thái Thị Khánh Long
PHĐHLN 2021 20
80 Bản đồ địa chính 1. Phạm Nguyễn Giao Chi
2. Phạm Thị Lộc
PHĐHLN 2021 20
81 Phân tích Tài chính doanh nghiệp 1. Trần Văn Hùng
2. Lương Thị Anh Trang
PHĐHLN 2021 20
82 Nguyên lý Thống kê 1. Nguyễn Thị Nhung
2. Nguyễn Thị Lương
PHĐHLN 2021 40
83 Địa lý kinh tế 1. Nguyễn Thị Hương Thảo
2. Phùng Thị Thu Hà
PHĐHLN 2021 40
84 Thị trường Bất động sản 1. Nguyễn Văn Dũng
2. Nguyễn Văn Châu
PHĐHLN 2021 20
85 Thuốc BVTV Trần Thị Hương PHĐHLN 2021 15
86 Sinh học phân tử Trịnh Thị Nhung PHĐHLN 2021 40
87 Công nghệ nuôi trồng nấm Đặng Thị Ngọc PHĐHLN 2021 5
88 Tiếng Anh chuyên ngành KHCT, BVTV Phạm Thị Nguyệt PHĐHLN 2021 15
89 Miễn dịch học Nguyễn Thị Thanh Nga PHĐHLN 2021 5
90 Cây lương thực đại cương Trần Thị Bích Hường PHĐHLN 2021 5
91 Kỹ thuật nhiệt 1. Nguyễn Văn Hậu
2. Ninh Văn Quyển
PHĐHLN 2021 5
92 Sinh học động vật 1. Trần Thị Thủy Hoa
2. Nguyễn Thị Hồng
PHĐHLN 2021 30
93 Động vật rừng hoang dã 2 Nguyễn Thị Danh Lam PHĐHLN 2021 5
94 Lâm sản ngoài gỗ 1. Đặng Việt Hùng
2. Dương Thị Ánh Tuyết
PHĐHLN 2021 15
95 Thực vật học 1. Dương Thị Ánh Tuyết
2. Đặng Việt Hùng
PHĐHLN 2021 5
96 Phương pháp Thí nghiệm đồng ruộng 1. Dương Thị Việt Hà
2. Đinh Quang Tuyến
PHĐHLN 2021 15
97 Giáo trình Kinh tế chính trị mác- Lê nin Bộ giáo dục và đào tạo CTQG Sự thật 2021 50
98 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học Bộ giáo dục và đào tạo CTQG Sự thật 2021 50
99 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ giáo dục và đào tạo CTQG Sự thật 2021 50
100 Giáo trình Triết học Mac - Lê nin Bộ giáo dục và đào tạo CTQG Sự thật 2021 50
101 Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Bộ giáo dục và đào tạo CTQG Sự thật 2021 50
102 Đại số 10 Bộ giáo dục và đào tạo Giáo dục Việt Nam 2020 10
103 Hình học 10 Bộ giáo dục và đào tạo Giáo dục Việt Nam 2020 10
104 Vật lý 1 0 Bộ giáo dục và đào tạo Giáo dục Việt Nam 2020 10
105 Hóa học 10 Bộ giáo dục và đào tạo Giáo dục Việt Nam 2020 10
106 Sinh học 10 Bộ giáo dục và đào tạo Giáo dục Việt Nam 2020 10
107 Ngữ văn 10 - Tập 1 Bộ giáo dục và đào tạo Giáo dục Việt Nam 2020 10
108 Ngữ văn 10 - Tập 2 Bộ giáo dục và đào tạo Giáo dục Việt Nam 2020 10
109 Lịch sử 10 Bộ giáo dục và đào tạo Giáo dục Việt Nam 2020 10
110 Địa lý 10 Bộ giáo dục và đào tạo Giáo dục Việt Nam 2020 10
111 Tin học 10 Bộ giáo dục và đào tạo Giáo dục Việt Nam 2020 10
112 Công nghệ 10  Bộ giáo dục và đào tạo Giáo dục Việt Nam 2020 10
113 Giáo dục công dân 10 Bộ giáo dục và đào tạo Giáo dục Việt Nam 2020 10
114 Tiếng Anh 10 Bộ giáo dục và đào tạo Giáo dục Việt Nam 2020 10
115 85 câu hỏi đáp chăn nuôi, thú y, thủy sản Nguyễn Ngọc Thanh Nông nghiệp 2011 10
116 Bác sĩ cây trồng quyển 14: Trồng xoài, vú sữa, sapô, dừa KS. Nguyễn Mạnh Chinh Nông nghiệp 2013 5
117 Bác sĩ cây trồng quyển 26: Trồng cây bông vải KS. Mạnh Chinh Nông nghiệp 2007 5
118 Bác sĩ cây trồng quyển 27: Trồng đậu nành, đậu xanh KS. Mạnh Chinh Nông nghiệp 2Zx RYN RY N G F009 5
119 Bác sĩ cây trồng quyển 29: Trồng cây thuốc lá KS. Nguyễn Mạnh Chinh Nông nghiệp 2007 5
120 Cẩm nang quy trình  kỹ thuật trồng chăm sóc 1 số cây ăn trái Trung tâm khuyến nông Nông nghiệp 2010 5
121 Cây đậu tương kỹ thuật trồng và chế biến sản phẩm Phạm Văn Thiều Nông nghiệp 2009 5
122 Cây đậu Xanh kỹ thuật trồng và chế biến sản phẩm Phạm Văn Thiều Nông nghiệp 2008 5
123 Cây hồng   & KT trồng chăm sóc PGS.TS Phạm Văn Côn Nông nghiệp 2011 5
124 Cây hồng xiêm  & KT trồng chăm sóc GS. TS Khoa học Trần Thế Tục Nông nghiệp 2008 5
125 Cây xa bô Dương Minh -Võ thanh Hoàng -Lê Thanh phong Nông nghiệp 2008 5
126 Chương trình quản lý tổng hợp Cải tiến trên cây điều có sử dụng kiến vàng là tác nhân sinh học Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Nông nghiệp 2010 5
127 Côn trùng gây hại cây trồng PGS, TS Nguyễn Văn Huỳnh Nông nghiệp 2018 5
128 Công nghệ vi sinh ứng dụng PGS,TS Trần Minh Tâm -PGS.TS Đàm Sao Mai Nông nghiệp 2020 3
129 Giáo trình công nghệ bảo quản và chế biến thủy sản Đặng  Xuân Cường và cs. Nông nghiệp 2019 3
130 Giáo trình công nghệ lên men Trần Thị Luyến Nông nghiệp 2018 3
131 Giống kỹ thuật thâm canh cây có củ Mai Thạch Hoành (CB); Nguyễn Công Vinh Nông nghiệp 2011 5
132 Hd các biện pháp diệt chuột ngoài đồng ruộng CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT Nông nghiệp 2011 5
133 Hd trồng trồng cây cảnh làm sạch không khí trong phòng ở GS, TS Trần Văn Mão Nông nghiệp 2011 5
134 Hỏi đáp về KT nuôi trồng hoa & cây cảnh (T2) GS. Trần Văn Mão Nông nghiệp 2008 5
135 Hỏi đáp về KT nuôi trồng hoa & cây cảnh (T3) GS. Trần Văn Mão Nông nghiệp 2008 5
136 Hội thảo khoa học công nghệ ứng dụng Đại học Văn Lang Nông nghiệp 2019 3
137 Kinh nghiệm trồng chăm sóc hoa kiểng Lê Xuân Vinh - Bùi Văn Mạnh - Phạm Tạo Nông nghiệp 2005 5
138 KT & thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường Hoàng Đức Liên Nông nghiệp 2009 5
139 Kt thuật trồng 3 loài cây thuốc nam , nhàu . Chóc máu  và củ dòm, trên đất rừng TS. Bùi Thế Đồi , THS Lê Thị Diên Nông nghiệp 2011 1
140 KT trồng bí xanh Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp Nông nghiệp 2014 5
141 KT trồng bông vải Đào Quang Hưng Nông nghiệp 2006 5
142 Kt trồng cà chua PGS.TS Tạ Thu Cúc Nông nghiệp 2011 5
143 KT trồng đậu tương Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp Nông nghiệp 2014 5
144 KT trồng đậu xanh và đậu đen Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp Nông nghiệp 2014 5
145 KT trồng hành, ớt theo hướng VietGap Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp Nông nghiệp 2.014 5
146 KT trồng lạc Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp Nông nghiệp 2014 5
147 KT trồng mía Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp Nông nghiệp 2014 5
148 KT trồng mộc nhĩ Nguyễn Lân Hùng Nông nghiệp 2009 5
149 KT trồng ngô Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp Nông nghiệp 2014 5
150 KT trồng và chăm cây sóc hoa cẩm chướng PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Lý - TS. Lê Đức Thảo - GS.TS. Nguyễn Xuân Linh Nông nghiệp 2012 5
151 KT trồng và chăm cây sóc hoa lily PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Lý - TS. Lê Đức Thảo - GS.TS. Nguyễn Xuân Linh Nông nghiệp 2012 5
152 KT trồng và chăm sóc cây hoa đồng tiền PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Lý - TS. Lê Đức Thảo - GS.TS. Nguyễn Xuân Linh Nông nghiệp 2012 5
153 Kt trồng và thâm canh cây có múi Dự án Nông nghiệp   5
154 Kỹ thuật canh tác trong hệ thống tôm lúa Dự án Nông nghiệp 2019 2
155 Kỹ thuật chăm sóc phòng bệnh cho cây vải Đào Quang Hưng;Phan Thanh Kiếm Nông nghiệp 2006 5
156 sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn việt gáp Ts. Lê Thị Thủy; ThS. Trịnh Thị Nhất Chung Nông nghiệp 2019 5
157 Kỹ thuật thâm canh lạc năng suất cao Ts Nguyễn Thị Chinh Nông nghiệp 2009 5
158 Kỹ thuật trồng , chăm sóc và chế biến chè TS. Nguyễn Hồ Lam Nông nghiệp 2017 5
159 Kỹ thuật trồng chăm sóc hoa cúc PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Lý - TS. Lê Đức Thảo - GS.TS. Nguyễn Xuân Linh Nông nghiệp 2012 5
160 Kỹ thuật trồng chăm sóc và chế biến hồ tiêu TS . Nguyễn Hồ Lam Nông nghiệp 2017 5
161 Kỹ thuật trồng chăm sóc và khai thác cây cao su TS . Nguyễn Hồ Lam - PGS. TS Trần Đăng Hòa Nông nghiệp 2016 5
162 Kỹ thuật trồng lạc, đậu đỗ, rau quả và cây ăn củ mới PGS.TS. Trương Đích Nông nghiệp   4
163 Kỹ thuật trồng mãng cầu GS Vũ Công Hậu Nông nghiệp 2005 5
164 Kỹ thuật trồng nho bảo quản và chế biến TS. Ngô Hồng Bình Nông nghiệp 2006 5
165 Kỹ thuật trồng rau an toàn (Cải bắp,xà lách,dưa hấu...) GS,TS Trần Khắc Thi Nông nghiệp 2019 5
166 Kỹ thuật trồng và ghép mai vàng Nguyễn Văn Hai Nông nghiệp 2014 5
167 Mía đường Việt Nam Thái Nghĩa Nông nghiệp 2006 5
168 Nghề trồng bông Nguyễn Lân Dũng Nông nghiệp 2011 4
169 Những điều cần biết trồng lúa xuất khẩu GS.TS. Mai Văn Quyền Nông nghiệp 2009 5
170 Những điều nông dân miền núi cần biết (t1) Ts . Phạm đức Tuấn Nông nghiệp 2015 3
171 Q51. Nghề trồng nấm múa đông Đinh Xuân Linh - Thân Đức Nhã Nông nghiệp 2014 5
172 Quyển 25: Nghề trồng cây mắc ca Nguyễn Công Tạn Nông nghiệp 2014 5
173 Quyển 44: Nghề trồng cao su Lê Trọng Tình - Dương Xuân Diêu Nông nghiệp 2012 5
174 Quyển 9: Nghề ấp trứng gia cầm Bạch Thị Thanh Dân Nông nghiệp 2009 5
175 Ruồi xám ký sinh và biện pháp phòng trừ TS Trần Huy Trí - TS Trần Danh Thìn Nông nghiệp 2006 2
176 Sản xuất cây trồng Hiệu quả cao GS.TS Nguyễn Văn Luật Nông nghiệp 2010 5
177 Sản xuất đậu tương , đậu xanh năng suất cao TS , trần Thị Trường Nông nghiệp 2006 5
178 Sản xuất kinh doanh chè năng xuất chất lượng an toán bền vững TS. Đỗ Thị Ngọc Oanh Nông nghiệp 2011 2
179 Sổ tay ứng dụng hoa và cây cảnh GS.TS.Trần Văn Mão Nông nghiệp 2011 5
180 Sử dụng côn trùng thiên địch phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa tại miền Trung PGS.TS Trần Đăng Hòa - Thạc sỉ Lê Khắc Phúc Nông nghiệp 2017 3
181 Sử dụng máy cầm tay & máy gặt đập liên hợp Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp Nông nghiệp 2014 2
182 Sử dụng máy tuốt lúa - tẽ ngô (bắp) Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp Nông nghiệp 2014 2
183 Trồng điều TS. Nguyễn Mạnh Hùng Nông nghiệp 2008 5
184 Trồng dứa (khóm, thơm) KS. Nguyễn Mạnh Chinh Nông nghiệp 2008 5
185 Trồng mè KS. Nguyễn Mạnh Cường Nông nghiệp 2008 5
186 Trồng nho Phạm Hữu Nhượng Nông nghiệp 2006 5
187 Trồng táo KS. Nguyễn Mạnh Chinh Nông nghiệp 2008 5
188 Úng dụng vi sinh vật vào canh tác cây ăn trái TS. Nguyễn Thị Ngọc Trúc Nông nghiệp 2021 5
189  Lịch sử văn minh thế giới  Đỗ Thị Diệu ,… ĐHLN 2021 5
190 Thực hành điều tra rừng Phạm Thế Anh - Vũ Tiến Hưng ĐHLN 2021 5
191  Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội Nguyễn Thị Kiều Trang ĐHLN 2021 5
192  Mạch giao diện máy tính Lê Minh Đức. ĐHLN 2021 5
193  Thí nghiệm và kiểm định công trình Vũ Minh Ngọc ĐHLN 2021 5
194 Thực hành bảo quản gỗ Tống Thị Phượng; Nguyễn Thị Loan ĐHLN 2021 5
195  Luật kinh tế Võ Mai Anh;  Nguyễn Thu Trang ĐHLN 2021 5
196  Hành vi con người và môi trường xã hội Phạm Duy Lâm ĐHLN 2021 5
197  Luật sở hữu trí tuệ. Nguyễn thị tiến ; Nguyễn Thị Ngọc Bích ĐHLN 2021 5
198 Bài tập giải tích II Nguyễn Thị Thu, … ĐHLN 2021 5
199 Kinh tế vĩ mô I Nguyễn Văn Hợp; Đặng Thị Hoa; Vũ Thị Thúy Hằng; Hoàng Thị Dung ĐHLN 2021 5
200  Quản trị kinh doanh lữ hành Vũ Văn Thịnh; Nguyễn Thị Phượng ĐHLN 2021 5
201 Quản lý và khai thác du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia ở Việt Nam Nguyễn Văn Hợp; Trần thị Tuyết ĐHLN 2021 5
TỔNG 1.255