STT  Tên tài liệu Tác giả , NXB NHÀ XB Năm XB SL
1 An toàn và vệ sinh lao động ThS. Đặng Thị Tố Loan ĐHLN 2020 5
2 Bài giảng Cơ sở kiến trúc ThS.Nguyễn Văn Hiệu; TS.Nguyễn Thị Hương Giang ĐHLN 2020 5
3 Bài giảng Giáo dục truyền thông môi trường ThS.Nguyễn Thị Bích Hảo(CB);  ThS.Thái Thị Thúy An ĐHLN 2020 5
4 Bài giảng Kiến trúc công trình ThS.Cao Đức Thịnh ĐHLN 2020 5
5 Bài giảng Kinh tế môi trường ThS. Chu Thị Thu ĐHLN 2020 5
6 Bài giảng Kỹ thuật điện tử TS. Hoàng Sơn; ThS. Đinh Hải Lĩnh ĐHLN 2020 5
7 Bài giảng Lôgíc học TS.Nguyễn Văn Thắng; ThS.Trần Thị Phương Nga ĐHLN 2020 5
8 Bài giảng Nguyên lý máy ThS.Nguyễn Đăng Ninh ĐHLN 2020 5
9 Bài giảng Quản lý nhà nước về kinh tế TS. Nguyễn Tiến Thao; ThS. Hoàng Thị Dung; ThS. Nguyễn Thị Thùy ĐHLN 2020 5
10 Bài giảng Quản lý sử dụng đất PGS.TS. Nguyễn Minh Thanh; TS. Đinh Mai Vân ĐHLN 2020 5
11 Bài giảng Quản lý tài chính công TS.Đào Lan Phương; ThS.Dương Thị Thanh Tân; ThS.Đào Thị Hồng ĐHLN 2020 10
12 Bài giảng Thiết kế nhà bê tông cốt thép ThS.Vũ Minh Ngọc ĐHLN 2020 5
13 Bài giảng Thống kê trong lâm nghiệp TS.Cao Thị Thu Hiền ĐHLN 2020 10
14 Bài giảng Tổ chức công tác kế toán TS. Hoàng Vũ Hải; ThS. Nguyễn Minh Thùy ĐHLN 2020 5
15 Bài giảng Tôn giáo học đại cương TS.Nguyễn Văn Khương; ThS.Nguyễn Thị Thu Hiền; ThS.Đỗ Khắc Phái ĐHLN 2020 5
16 Cơ chế tài chính bền vững trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam Trần Quang Bảo; Bùi Thị Minh Nguyệt (Đồng CB) và nhiều ngườ khác ĐHLN 2020 3
17 Giáo trình Quản lý động vật hoang dã Vũ Tiến Thịnh ĐHLN 2020 10
18 Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ sinh học Lê Thọ Sơn (CB) ĐHLN 2020 10
19 Giáo trình Vật liệu xây dựng TS. Đặng Văn Thanh (CB); TS. Phạm Văn Tỉnh ĐHLN 2020 5
20 Listening 3 Phạm Công Ngọc M.A; Hồ Xuân Hồng, M.A ĐHLN 2020 10
21 Thực hành Công nghệ vi sinh ThS.Nguyễn Thị Thu Hằng ĐHLN 2020 10
22 Thực hành hóa sinh trao đổi chất TS.Nguyễn Như Ngọc ĐHLN 2020 10
23 Thực hành hóa sinh trao đổi chất TS.Nguyễn Như Ngọc ĐHLN 2020 10
24 Lịch sử hình thành nước Mỹ quan những vần thơ GS.TS. Vũ Gia Hiền Lao động 2016 10
25 Phân bón Phạm Thị Nguyệt;Chu Thị Lựu PHĐHLN 2020 20
26 Dược lý thú y Nguyễn Thị Chuyên PHĐHLN 2020 50
27 Vi sinh thú y Bùi Thị Diệu Mai PHĐHLN 2020 50
28 Sinh lý động vật Phạm Thị Huê PHĐHLN 2020 50
29 Tài chính tiền tệ Ths. Lương Thị Anh Trang;ThS. Nguyễn Hữu Đức PHĐHLN 2020 30
30 Thống kê doanh nghiệp 1. Ths. Nguyễn Thị Nhung;ThS. Nguyễn Thị Lương PHĐHLN 2020 30
31 Kỹ thuật lâm sinh chuyên đề 1. Ths. Bùi Thị Thu Trang;TS. Nguyễn Văn Quý PHĐHLN 2020 20
32 Địa lý sinh thái rừng Ths. Nguyễn Thị Hiếu PHĐHLN 2020 10
33 Sinh thái học nông nghiệp TS. Nguyễn Văn Thành PHĐHLN 2020 20
34 Sinh lý thực vật TS. Mai Hải Châu;ThS. Nguyễn Thị Hồng PHĐHLN 2020 20
35 Định giá đất và bất động sản Nguyễn Lê Quyền PHĐHLN 2020 20
36 Kinh tế nông nghiệp Vũ Thu Hương
Trần Văn Hùng
PHĐHLN 2020 30
37 Toán Kinh tế Nguyễn Xuân Thành PHĐHLN 2020 30
38 Kinh tế công cộng Nguyễn Sỹ Minh PHĐHLN 2020 10
39 Kế toán quản trị Phạm Thị Thu Hương
Đoàn Thùy Lâm
PHĐHLN 2020 30
40 Biến đổi khí hậu và tài nguyên môi trường Nguyễn Thị Hà
Vũ Thị Thu Hòa
Nguyễn Văn Phú
PHĐHLN 2020 15
41 Quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm Lê Hồng Việt
Nguyễn Thị Hạnh
Trần Thị Ngoan
PHĐHLN 2020 5
42 Đánh giá tác động môi trường Văn Nữ Thái Thiên
Vũ Thị Thu Hòa
Nguyễn Văn Phú
PHĐHLN 2020 15
TỔNG 618