- Sáng: 7h:00' đến 11h:15' | Chiều: 13h:30' đến 16h:45' | Tối: 18h:30' đến 21h:30'
- Nghỉ: Tối Thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ
- Các buổi tối trong tuần và thứ 7 tạm nghỉ phòng chống dịch
Lưu ý: Để xem sách điện tử vui lòng liên hệ thư viện

Please enter the email address for your account. A verification code will be sent to you. Once you have received the verification code, you will be able to choose a new password for your account.